szukaj 
 Prawo
Prawo Unii Europejskiej
- informacje ogólne
Traktaty
Jak wnosić skargi indywidualne?
Jak znaleźć tłumaczenia aktów prawnych UE?
Debata nad nowymi propozycjami KE
Przegląd aktów
prawnych UE
Wytyczne polityki legislacyjnej i
techniki prawodawczej
Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE
Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego


 Wybór dokumentów
Dokumenty polskie
Dokumenty UE


 UE w pigułce
Historia UE
Rozszerzenie UE
Instytucje UE
Finanse UE
Zatrudnienie w instytucjach UE


 Źródła informacji o UE
Katalog stron WWW
Opinia publiczna - Polacy wobec integracji
Publikacje UKIE
Katalog książek BDWE
Nowości na rynku wydawniczym
Konferencje
Szkolenia europejskie
Regionalne CIE
Informacja europejska w regionach - baza danych


 Obszary tematyczne


Biuletyn Informacji Publicznej
 
  Regiony

 
 
 
 

Polskie euroregionyPolska rozwija od początku lat 90. współpracę transgraniczną, tworząc euroregiony:


Regiony, EUROREGION NYSAEUROREGION NYSA
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra
tel./fax: (+48) 75 767 64 70 do 72, (+48) 75 752 20 45
e-mail: biuro@euroregion.nysa.pl

więcej...

euroregion karpackiEUROREGION KARPACKI
Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ul. Prochownia 4
38-400 Krosno
tel/fax: (+48) 13 436 49 11

więcej...

Regiony, EUROREGION SPREWA-NYSA-BÓBREUROREGION SPREWA-NYSA-BÓBR
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel.: (+48) 68 359 50 81
tel./fax: (+48) 68 359 50 82
tel./fax: (+48) 68 359 56 47
e-mail: info@euroregion-snb.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION PRO EUROPA VIADRINAEUROREGION PRO EUROPA VIADRINA
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (+48) 95 735 84 47, 61
fax: (0-95) 735 84 61
e-mail: info@viadrina.org.pl

ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
tel.: (+48) 95 758 37 35
fax: (+48) 95 758 28 80

więcej...

Regiony, EUROREGION POMERANIAEUROREGION POMERANIA
Prezydent – prof. Zygmunt Meyer
ul. Al. Wojska polskiego164
71-335 Szczecin
tel.: (+48) 91 486 08 15, 486 07 38
fax: (+48) 91 486 08 11, 486 08 25
e-mail: biuro@pomerania.org.pl

więcej...


Regiony, STOWARZYSZENIE GMIN RP EUROREGIONU BAŁTYKEUROREGION BAŁTYK
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu "Bałtyk"
ul. Św. Ducha 3/4
82-300 Elbląg
tel.: (+48) 55 235 55 99
tel./fax: (+48) 55 236 10 10
sekel@eurobalt.org.pl

więcej...


Regiony, EUROREGION NIEMENEUROREGION NIEMEN
Urząd Wojewódzki w Suwałkach,
ul. Noniewicza 10 (p. 128)
16-400 Suwałki
tel./fax: (+48) 87 565 36 71, 565 02 70

ul. Legionowa 28 (p. 715)
15-281 Białystok
tel.: (+48) 85 748 51 28
fax: (+48) 85 748 51 44
e-mail: sspen@sspen.pl

więcej...


Euroregion BugEUROREGION BUG
Związek Transgraniczny Euroregion Bug
Urząd Wojewódzki
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: (+48) 82 563 06 54
fax: (+48) 82 563 07 42
e-mail: euroregion.bug@poczta.tebo.net

więcej...


Regiony, EUROREGION TATRYEUROREGION TATRY
Związek "Euroregion Tatry"
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
tel/fax: (+48) 18 266 99 81
euroregion.tatry@pro.onet.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION BESKIDYEUROREGION BESKIDY
Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pro-Euro
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: (+48) 33 813 63 33
e-mail: ewa@euroregion-beskidy.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKIEUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI
Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej
Dom Narodowy
Rynek 12
43-400 Cieszyn
tel./fax: (+48) 33 852 06 08

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy regionalnej "Olza"
Sekretariat strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński
Rynek 18
43-400 Cieszyn
tel.: (+48) 33 857 87 20
fax: (+48) 33 857 87 21
e-mail: biuro@olza.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION SILESIAEUROREGION SILESIA
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
ul. Batorego 6
47-400 Racibórz
tel.: (0-32) 415 64 94
e-mail: info@euroregion-silesia.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION PRADZIADEUROREGION PRADZIAD
ul. Kolejowa 15
48-330 Nysa
tel.: (+48) 77 435 50 30, 436 20 21 w.262
fax: (+48) 77 433 27 05

48-200 Prudnik, Ratusz
tel./fax: (+48) 77 436 79 77
fax: (+48) 77 436 39 10
e-mail: biuro@europradziad.pl

więcej...

Regiony, EUROREGION GLACENSISEUROREGION GLACENSIS
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Urząd Miejski
Pl. B. Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
tel./fax: (+48) 74 867 71 30

więcej...

EUROREGION DOBRAVA
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
tel.: (+48) 74 846 05 00
fax: (+48) 74 842 45 17

więcej...

Regiony, EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKAEUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA
ul. Parkowa 3
Hajnówka
tel/fax: (+48) 85 682 51 41

więcej...


Materiał przygotowano we współpracy redakcji serwisu UKIE z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Euroregion Nysa

Euroregion "Nysa" został powołany do życia w grudniu 1991 roku. Swoim zasięgiem obejmuje przygraniczne tereny Polski, Czech i Republiki Federalnej Niemiec. (Była to pierwsza tego typu struktura w Europie Środkowo-Wschodniej). Do jego głównych zadań należy poprawa stanu środowiska naturalnego, stymulacja rozwoju gospodarczego rejonów przygranicznych i poprawa standardu życia mieszkańców.

W skład Euroregionu wchodzą:
 • po stronie niemieckiej: Komunalne Stowarzyszenie Euroregionu Neisse z gminami powiatów: Dolnośląsko-Górnołużycki, Löbau-Zittau, Bautzen, Hoyerswerda oraz miasto Görlitz – obszar części Wolnego Kraju Związkowego Saksonia o powierzchni 3 200 km² zamieszkuje 560 000 osób
 • po stronie czeskiej: Regionalne Stowarzyszenie Euroregionu Nisa złożone z gmin oraz rządowych struktur powiatowych, 5 powiatów - Liberec, Jablonec nad Nisou, Czeska Lipa, Semili, Diecin – obszar 3 500 km2 zamieszkiwany przez 500 000 mieszkańców
 • po stronie polskiej: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (SGP ERN) (39 gmin Woj. Dolnośląskiego i 4 gminy z Woj. Lubuskiego) – obszar 5 600 km² zamieszkiwany przez 633 000 mieszkańców.
W sumie współpracą w ramach Euroregionu na powierzchni ponad 12 500 km² objętych jest ponad 1,7 miliona mieszkańców.

Trójstronna Rada Euroregionu liczy 30 członków (po 10 z każdego kraju).
Rolę organu kierującego działalnością ERN pełni trójosobowe Prezydium ERN. Jest to ciało polityczne, którego członkowie pełnią swe funkcje nieodpłatnie. Obecnie są to:
 • ze strony polskiej - p. Marcin Zawiła, poseł na Sejm RP, Prezydent Stowarzyszenia Gmin Polskich ERN
 • ze strony czeskiej - p. Milan Faltus, Przewodniczący Regionalnego Stowarzyszenia Gmin Miast i Powiatów ERN
 • ze strony niemieckiej - p. Erich Schulze, landrat powiatu Görlitz, Przewodniczący Kommunalgemeinschaft der Euroregion Neisse, Sektion BRD e. V.
Organem niższym hierarchicznie jest trójstronny Sekretariat ERN, koordynujący działania merytoryczne, w tym także te, które wiążą się z uruchamianiem funduszy.
Sekretariat tworzą trzej Sekretarze (Koordynatorzy), z których każdy jest szefem biura krajowego, zatrudnionym przez dane stowarzyszenie:
 • ze strony polskiej - p. Andrzej Jankowski ( Jelenia Góra)
 • ze strony czeskiej - p. Jaroslav Zamecnik (Liberec)
 • ze strony niemieckiej - p. Gerhard Watterott ( Żytawa-Zittau)

Po stronie polskiej kluczową funkcję sprawuje Prezes Konwentu Gmin Polskich Euroregionu Nysa pan Marcin Zawiła, z tego tytułu będący także reprezentantem strony polskiej w Prezydium ERN.

W ramach SGP Euroregionu Nysa funkcjonują następujące grupy robocze: ds. ekologii i energetyki, ds. planowania przestrzennego i komunikacji, ds. kultury i sztuki, ds. gospodarki i rolnictwa, ds. ochrony przed katastrofami, ds. zdrowia i spraw socjalnych, ds. administracji, ds. sportu, ds. turystyki, ds. nauki, ds. statystyki, ds. historii, ds. parlamentarzystów, ds. ochrony zabytków oraz ds. bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych celów Euroregionu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, realizowana w ramach programu "Czarny Trójkąt", obejmującego swoim zasięgiem północno-zachodnie Czechy, południowo-wschodnią Saksonię oraz obszar dawnych województw jeleniogórskiego i wałbrzyskiego. "Czarny Trójkąt" jest programem Unii Europejskiej finansowanym ze środków Phare. Obecność Euroregionu wyraża się stałym uczestnictwem przewodniczącego I grupy roboczej strony polskiej w pracach Komitetu "Czarny Trójkąt".

Dzięki istnieniu euroregionalnych form współpracy transgranicznej wydzielono z Phare specjalny program Cross Border (Phare CBC), który nastawiony jest na wspieranie współpracy transgranicznej. SGP ERN od lat aktywnie uczestniczy w procesie generowania, wyłaniania i oceniania projektów zgłaszanych do finansowania z Phare CBC poprzez uczestnictwo w różnych gremiach: Wspólnym Komitecie Sterującym Polska-Niemcy, Wspólnym Komitecie Sterującym Polska-Czechy, Krajowych Komitetach Sterujących, Regionalnym Komitecie Sterującym Polska-Niemcy, Regionalnym Komitecie Sterującym Polska-Czechy, Euroregionalnym Komitecie Sterującym Funduszu Małych Projektów oraz Panelach Ekspertów, a także poprzez organizowanie wspólnych spotkań eksperckich na poziomie euroregionalnym.

W 2001 r. zostały zakończone 134 projekty z funduszu Małych Projektów Phare CBC na kwotę 472 600, 47 EUR. Wśród nich znajdują się rokrocznie projekty z zakresu ekologii (wodociągi, składowiska odpadów, oczyszczalnie), energetyki (elektrownie), komunikacji i turystyki (przejścia graniczne, drogi i obwodnice), szkolnictwa, kultury i sportu.

Przy aktywnym współdziałaniu Euroregionu przygotowany został multimedialny katalog komputerowy Euroregionu Nysa i województwa jeleniogórskiego. Euroregion organizuje również liczne imprezy sportowe i kulturalne np. olimpiady sportowe dzieci i młodzieży ERN, Dolnośląski Przegląd Wokalny Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jeleniej Górze - spotkanie organizacji harcerskich i skautowskich z terenu ERN, festiwale muzyczne i teatralne, targi turystyczne, wystawy itp.

Najściślejsza współpraca trójstronna w ramach Euroregionu dotyczy głównie koordynacji działań na rzecz pozyskiwania środków Unii Europejskiej, w tym wypracowywania opinii wspólnie ze stroną niemiecką i czeską w zakresie wniosków do Phare CBC, ścisłego współdziałania w kwestii przejść granicznych (grupa robocza “Turystyka” jest autorem pierwszej w Polsce koncepcji przejść granicznych “turystycznych”), przy realizacji przedsięwzięć kolejowych i drogowych (w tym utworzenia na terenie całego Euroregionu sieci tras rowerowych) oraz organizacji wspólnych imprez kulturalnych i sportowych.

Ponadto SGP ERN ściśle współpracuje z podmiotami i urzędami centralnymi jak np. MSWiA (głównie w kwestii projektów Phare CBC oraz Komisji Międzyrządowych), Strażą Graniczną, Strażą Pożarną, Policją, Sanepidem itp., także po stronie niemieckiej i czeskiej, co przynosi Stowarzyszeniu nieocenione korzyści. Współdziała również z podmiotami regionalnymi (np. Urzędy Wojewódzki i Marszałkowski oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna) i innymi podmiotami skupiającymi samorządy. Odnotować należy tu ponadto stałą współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz funkcjonowanie w SGP ERN jednostki centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

W skład polskiej strony Euroregionu Nysa wchodzą:

Miasta i Gminy: Bogatynia – Miasto i Gmina, Boguszów Gorce - Miasto, Bolesławiec – Miasto i Gmina, Bolków – Miasto i Gmina, Dobromierz – Gmina, Gozdnica – Miasto, Gryfów Śląski – Miasto i Gmina, Janowice Wielkie – Gmina, Jawor - Miasto, Jelenia Góra – Miasto, Jeżów Sudecki – Gmina, Kamienna Góra – Miasto, Kamienna Góra - Gmina, Karpacz – Miasto, Kowary – Miasto, Leśna - Miasto i Gmina, Lubań – Miasto, Lubawka – Miasto i Gmina, Lubomierz – Miasto i Gmina, Lwówek Śląski – Miasto i Gmina, Łęknica – Miasto, Marciszów – Gmina, Mirsk – Miasto i Gmina, Mściwojów – Gmina, Mysłakowice – Gmina, Nowogrodziec - Miasto i Gmina, Osiecznica – Gmina, Olszyna – Gmina, Paszowice – Gmina, Piechowice - Miasto, Pielgrzymka – Gmina, Pieńsk - Miasto i Gmina, Platerówka – Gmina, Podgórzyn – Gmina, Przewóz – Gmina, Siekierczyn – Gmina, Stara Kamienica, Sulików – Gmina, Szklarska Poręba – Miasto, Świeradów Zdrój - Miasto, Świerzawa - Miasto i Gmina, Węgliniec - Miasto i Gmina, Wleń - Miasto i Gmina, Wojcieszów - Miasto, Wymiarki – Gmina, Zawidów - Miasto, Zgorzelec - Miasto, Zgorzelec – Gmina, Złotoryja – Miasto, Złotoryja – Gmina.
Powiaty: Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Lwówek Śląski, Zgorzelec, Złotoryja, Żary, Jawor.

Adresy sekretariatów Euroregionu Nysa:
Sekretariat Polski:
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra
tel./fax: (+48) 75 767 64 70 do 72, (+48) 75 752 20 45
e-mail: euronysa@kki.net.pl
kowaljg@kkl.net.pl
http//ernis.pwr.jgora.pl
http//ernis.htw-zittau.de
http//www.euroregion-nisa.cz
Prezydent SGP ERN: Marcin Zawiła
Dyrektor Biura: Andrzej Jankowski

Sekretariat Czeski:
U Jezu 2
460 04 Liberec
Czechy
tel.: 420 48 5226272
fax: 420 48 5226273
e-mail: j.zamecnik@arr-nisa.cz
Prezydent ERN: Milan Faltus
Dyrektor Biura: Jaroslav Zamecnik

Sekretariat Niemiecki:
Rathenaustrasse 18a
02763 Zittau
Niemcy
tel.: 00 49 3583 57500
fax: 00 49 3583 512517
e-mail: watterott@euroregion-neisse.de
Prezydent ERN: Erich Schultze
Dyrektor Biura: Gerhard Watterott

Euroregion Karpacki

Został powołany do życia 14 lutego 1993 roku w Debreczynie, gdzie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Węgier podpisali deklarację polityczną popierającą inicjatywę samorządów i władz lokalnych dotyczącą utworzenia Euroregionu Karpackiego. Porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego "Euroregion Karpacki" oraz Statut podpisali przedstawiciele władz regionalnych czterech państw: Polski, Węgier, Ukrainy, Słowacji.

Główną przesłanką utworzenia Euroregionu Karpackiego było inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej, ekologicznej itp.

Na szczególną uwagę zasługuje organizowanie targów. Dla przykładu można tu wymienić: Krośnieńskie Targi Euroregionalne Kontakt, Euroregionalne Targi Turystyczne Krosno, Targi "Euroregion Karpacki", Międzynarodowe Targi Inter Res, Wielką Giełdę Galicyjską. Imprezom targowym towarzyszą seminaria poświęcone przygranicznej współpracy gospodarczej.

Należy również wymienić takie inicjatywy jak: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna “Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich - Karpaty "95", w której uczestniczyli naukowcy z Ukrainy i Słowacji, Konferencja Rektorów Wyższych Uczelni Regionu Karpackiego, Euroregionalna Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, w której uczestniczyła młodzież z Ukrainy i Słowacji oraz Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych - Festiwal Muzyki Ludowej Młodych Open - Folk z udziałem zespołów z Węgier, Ukrainy, Słowacji.

16 listopada 1996 r. Euroregion Karpacki został członkiem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Do tej pory odbyło się 28 posiedzeń Rady Euroregionu Karpackiego: 7 na Ukrainie, 8 na Węgrzech, 5 na Słowacji, 6 w Polsce i 3 w Rumunii.

W skład Euroregionu Karpackiego wchodzą:
 1. Ze strony polskiej - województwo podkarpackie,
 2. Ze strony węgierskiej - sześć komitetów: Hajdu-Bihar (Debreczyn), Heves (Eger) Samorząd komitetu Heves poinformował pozostałych członk¾w Euroregionu Karpackiego, że od stycznia 1996 do grudnia 1997 roku zawiesza swoje członkostwo w Euroregione, Borsod-Abauj-Zemplen (Miskolc), Szabolcs-Szatmar-Bereg (Nyiregyhaza), Jasz-Nagykun-Szolnok, Hajdu-Bihar ,
 3. Ze strony słowackiej (członek stowarzyszony) - Stowarzyszenie Regionu Karpaty obejmujące samorządy sześciu miast i gmin położonych na terytorium jednostek administracyjnych tj.: Koszyce - vidiek, Presov, Michalovce, Świdnik, Trzebiszow i Vranow,
 4. Ze strony ukraińskiej - cztery Obwody: Zakarpacki (Użgorod), Lwów, Iwano-Frankowski, Czerniowce,
 5. Ze strony rumuńskiej, która przystąpiła do Euroregionu 29.04.1997 r. na XIX posiedzeniu Rady EK w Satu Mare - Satu Mare, Maramures, Bihor, Salaj, Bosani.

Najwyższym organem związku jest Rada, która podejmuje decyzje na zasadzie jednomyślności. Głównym organem odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie struktur Euroregionu jest Dyrektor Wykonawczy. Dyrektor Wykonawczy realizuje swoje zadania przy pomocy Sekretariatu i przedstawicielstw krajowych.

Zgodnie ze Statutem EK kadencja Przewodniczącego Rady, Dyrektora Wykonawczego trwa dwa lata.

W ramach Euroregionu Karpackiego działają cztery komisje robocze:
 • komisja ds. ochrony środowiska i turystyki (koordynator: strona polska),
 • komisja ds. rozwoju regionalnego i ekonomicznego (koordynator: strona węgierska),
 • komisja ds. infrastruktury społecznej (koordynator: strona ukraińska),
 • Komisja Rewizyjna.

Od marca 2001 r. przygotowywana jest reforma struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania Euroregionu Karpackiego zmierzająca do przeobrażenia go w sprawnie i efektywnie zarządzaną i funkcjonującą strukturę międzyregionalną, przygotowaną do realizacji własnej misji i działania na rzecz stałego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów członkowskich. Konieczność zmian wynika bezpośrednio z barier rozwojowych Euroregionu tkwiących głównie w jego nieefektywnej strukturze organizacyjnej.

Niektóre z proponowanych zmian to:
 • likwidacja funkcji Dyrektora Wykonawczego i powołania w to miejsce Międzynarodowego Sekretariatu (Zarządu), złożonego z Dyrektorów Biur Krajowych (organ wykonawczy)
 • ustanowienie organu w postaci Przewodniczącego Strony Krajowej – Krajowego Reprezentanta oraz złożonego z tych przewodniczących Prezydium Rady Euroregionu Karpackiego (organ decyzyjny w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Euroregionu Karpackiego)
 • pozostawienie stronom krajowym możliwości określania członkostwa w Związku w oparciu o kryterium podmiotowości prawnej w miejsce terytorialnej.

Postuluje się również utworzenie Euroregionalnego Systemu Współpracy (ESW) jako instrumentu wsparcia dla władz regionalnych w realizacji zadań wynikających z ustaw, związanych z współpracą transgraniczną, międzyregionalną i międzynarodową. System ten miałby pomóc podmiotom strony polskiej Euroregionu Karpackiego w przygotowaniach do wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną w perspektywie średniookresowej (programy przedakcesyjne – Phare CBC, SPF, Tacis) i długookresowej (programy unijne np. INTERREG). Wspomógłby także podmioty województwa podkarpackiego w przygotowaniach do aktywnego uczestnictwa we współpracy międzynarodowej w ramach Euroregionu Karpackiego oraz w promowaniu i prezentowaniu regionów tego Euroregionu w Europie i na świecie.

W skład polskiej strony Euroregionu Karpackiego wchodzą:

Powiaty: bieszczadzki z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (gminy: Baligród, Cisna, Czarna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne), brzozowski z siedzibą w Brzozowie (gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec), dębicki z siedzibą w Dębicy (gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno, Żyraków), jarosławski z siedzibą w Jarosławiu (gminy: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica), jasielski z siedzibą w Jaśle (gminy: Brzyska, Dębowiec, Jaslo, Kołaczyce, Krempna, Nowy Źmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec), koluszowski z siedzibą w Kolbuszowej (gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów, Stary Dzikowiec), krośnieński z siedzibą w Krośnie (gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko, Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszowka), leżajski z siedzibą w Leżajsku (gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk, Nowa Sarzyna), lubaczowski z siedzibą w Lubaczowie (gminy: Cieszanów, Horyniec, Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy), łańcucki z siedzibą w Łańcucie (gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia), mielecki z siedzibą w Mielcu (gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne), niżański z siedzibą w Nisku (gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n.Sanem, Ulanów), przemyski z siedzibą w Przemyślu (gminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica), przeworski z siedzibą Przeworsku (gminy: Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze), ropczycko-sędziszowski z siedzibą w Ropczycach (gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie), rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie (gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn), sanocki z siedzibą w Sanoku (gminy: Besko, Bukowisko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn), stalowowolski z siedzibą w Stalowej Woli (gminy: Bojanów, Pysznica, Radomyśl, Zaklików, Zaleszany), strzyżowski z siedzibą w Strzyżowie (gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów, Wiśniowa, tarnobrzeski z siedzibą w Tarnobrzegu (gminy: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba)
Miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg

Adresy biur Euroregionu Karpackiego:
Przewodniczący Rady Euroregionu – Bogdan Rzońca
Biuro Polskie Euroregionu Karpackiego
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ul. Prochownia 4
38-400 Krosno
tel./fax: (+48) 13 436 49 11
e-mail: bp_ek@wp.pl
http://www.carpathian.euroregion.org

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

21 września 1993 r. w Gubinie podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Sprewa – Nysa - Bóbr". W jego skład wchodzą: ze strony polskiej 54 gminy Województwa Lubuskiego i po jednej z gmin z Województw Wielkopolskiego i Dolnośląskiego oraz Wojewoda Lubuski jako członek wspierający, ze strony niemieckiej 3 powiaty, 2 gminy i miasta Cottbus oraz Forst (leżące na obszarze Brandenburgii).

Władze Euroregionu utworzone zostały na zasadzie równorzędności stron. Głównymi organami Euroregionu są Prezydium i Rada Euroregionu. Po stronie polskiej najwyższym organem wykonawczym jest Konwent Stowarzyszenia Gmin, z Prezesem, posłem Czesławem Fiedorowiczem, Burmistrzem Gubina. Po stronie niemieckiej Przewodniczącym jest pan Helmuth Moelle. Obsługę administracyjną zapewniają równolegle działające sekretariaty - Polskie Biuro Euroregionu z siedzibą w Gubinie, gdzie dyrektorem jest pani Bożena Buchowicz i Niemieckie Biuro Euroregionu z siedzibą w Guben, którym kieruje pani Danuta Skut.

W Euroregionie pracują cztery stałe grupy robocze:
 1. gospodarki, komunikacji i turystyki
 2. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
 3. młodzieży, sportu, oświaty i kultury
 4. informacji

Dominującymi tematami współpracy są:
 • realizacja funduszu małych projektów euroregionalnych w ramach programu Phare CBC,
 • wspólne zarządzanie i gospodarka komunalna w miastach granicznych,
 • wspólne uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
 • rozbudowa infrastruktury przejść granicznych,
 • organizacja wspólnych szkół dwujęzycznych (w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży),
 • realizacja programu "Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr"
 • promocja walorów turystycznych, historycznych i geograficznych Euroregionu.

W ramach promocji kultury polskiej w regionie otwarto Centrum Wystawowe Euroregionu z siedzibą w Gubinie popularyzujące polską sztukę poprzez wystawy i koncerty. Aktywizacji gospodarczej służą odbywające się corocznie na terenie Polski i Niemiec Targi Euroregionu oraz Bank Informacji Gospodarczej, w którym znajdują się oferty polskich i niemieckich firm pragnących nawiązać ściślejszą współpracę w wybranej dziedzinie gospodarki i niezbędne dla jej rozwoju informacje. Jednym z najbardziej spektakularnych efektów działania Euroregionu było podpisanie 11 kwietnia br. umowy o budowie wspólnej oczyszczalni ścieków Gubin-Guben. Innym zasługującym na uwagę przedsięwzięciem w dziedzinie ochrony środowiska jest projekt “Eurolas”, zakładający poprawę transgranicznej komunikacji w ramach zapobiegania i zwalczania pożarów lasów, wymianę raportów dotyczących ochrony lasów oraz zapewnienie informacji w środkach masowego przekazu o zakresie ochrony zasobów leśnych. Obecnie trwają prace nad realizacją projektu utworzenia ścieżek rowerowych w strefie przygranicznej, który został zgłoszony do finansowania z funduszy Phare CBC.

W dniach 6-9 czerwca 2002 r. w Gronowie (gmina Łagów Lubuski) na terenie Euroregionu “Sprewa-Nysa-Bóbr” obradowało XI Forum Polskich Regionów Granicznych. Obradom przewodniczył pan prezes Czesław Fiedorowicz. Wiodącym tematem Forum była turystyka transgraniczna (gł. rozszerzenie statusów istniejących przejść oraz tworzenie nowych turystycznych przejść granicznych), ale nie zbrakło również dyskusji na takie tematy jak: nowe zaostrzone przepisy celne dla mieszkańców gmin przygranicznych, rola euroregionów w procesie przygotowania Polski do członkostwa w UE, finansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz nowe zasady zatwierdzania listy małych projektów euroregionalnych w ramach Phare 2000 przez Komisję Europejską. W ostatniej z wymienionych kwestii Forum zwróciło się z wnioskiem o zweryfikowanie zasad Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych i dostosowanie ich do specyfiki działań finansowanych przez Fundusz, a w szczególności poprzez decentralizację uprawnień instytucji włączonych w jego realizację.

W ramach małych projektów euroregionalnych Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr od chwili uruchomienia projektów z programu Phare CBC`95 dofinansował ponad 500 “miękkich” transgranicznych przedsięwzięć:
 • PL 9502 (Phare CBC`95) – 62 projekty na kwotę 240 189 EUR (kwota rozliczona)
 • PL 9604 (Phare CBC`96) – 110 projektów na kwotę 722 177,10 EUR (kwota rozliczona)
 • PL 9701 (Phare CBC`97) – 109 projektów na kwotę 439 491,17 EUR (kwota rozliczona)
 • PL 9802 (Phare CBC`98) – 95 projektów na kwotę 537 062,67 EUR (kwota rozliczona)
 • PL 9913 (Phare CBC`99) – 131 projektów na kwotę 500 000 EUR (kwota zakontraktowana – projekty w rozliczeniu)
 • PL 0009 (Phare CBC`2000) – 43 projekty na kwotę 359 273 EUR (kwota zakontraktowana – projekty w rozliczeniu)

W ramach programu Phare CBC 2000, spośród 155 wniosków złożonych do biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, ostatecznie tylko 43 projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 359 273 EUR. W związku z powstałą rezerwą finansową w wysokości 115 727 EUR, jak i ogromnym zapotrzebowaniem beneficjentów, uruchomiona została II edycja programu Phare CBC 2000.

Jeśli chodzi o małe projekty infrastrukturalne to w ramach Phare CBC 2000 zarejestrowano w biurze Euroregionu 32 wnioski. Obecnie oczekiwana jest lista przedsięwzięć infrastrukturalnych zatwierdzonych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Trwa szkolna i pozaszkolna wymiana młodzieży w ramach Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Kontynuowana jest również realizacja projektu “Ścieżki rowerowe w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr”. Koncepcja ta obejmuje swym zasięgiem 8 szlaków rowerowych na terenie polskiej części Euroregionu o łącznej długości 1379 km.

9 października 2002 r. ma się odbyć 19 statutowa konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Tym razem jej dominującą tematyką mają być fundusze pomocowe Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem programów Phare i INTERREG.
10 października 2002 r. już po raz piąty przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w konkursie dla polskich i niemieckich przedsiębiorców za najlepszy polsko-niemiecki projekt innowacyjny. Ponadto Euroregion planuje organizację konkursu historycznego, mającego na celu wyłonienie postaci historycznej najpełniej realizującej ideę integracji europejskiej w przeszłości.

W skład Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr wchodzą:

Gminy i miasta: Wojewoda Lubuski, Miasto Zielona Góra, Miasto Głogów, Miasto Gozdnica, Miasto Gubin, Miasto Łęknica, Miasto Nowa Sól, Miasto Żagań, Miasto Żary, Miasto i Gmina Babimost, Miasto i Gmina Bytom Odrz., Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Czerwieńsk, Miasto i Gmina Iłowa, Miasto i Gmina Jasień, Miasto i Gmina Lubsko, Miasto i Gmina Kargowa, Miasto i Gmina Kożuchów, Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie, Miasto i Gmina Małomice, Miasto i Gmina Nowe Miasteczko, Miasto i Gmina Nowogród Bobrz., Miasto i Gmina Sława, Miasto i Gmina Szlichtyngowa, Miasto i Gmina Szprotawa, Miasto i Gmina Sulechów, Miasto i Gmina Świebodzin, Miasto i Gmina Torzym, Miasto i Gmina Wolsztyn, Miasto i Gmina Wschowa, Miasto i Gmina Zbąszynek, Gmina Zielona Góra, Gmina Bobrowice, Gmina Bojadła, Gmina Brody , Gmina Brzeźnica, Gmina Bytnica, Gmina Dąbie, Gmina Gubin, Gmina Kolsko, Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Lubrza, Gmina Łagów, Gmina Maszewo, Gmina Niegosławice, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń, Gmina Przewóz, Gmina Siedlisko, Gmina Skąpe, Gmina Szczaniec, Gmina Świdnica, Gmina Trzebiel, Gmina Trzebiechów, Gmina Tuplice, Gmina Wymiarki, Gmina Zabór, Gmina Żagań, Gmina Żary
Powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski

Adresy biur Euroregionu Sprewa- Nysa- Bóbr:
Biuro polskie:
Prezes – Czesław Fiedorowicz
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
tel.: (+48) 68 359 50 81
tel./fax: (+48) 68 359 50 82
tel./fax: (+48) 68 359 56 47
e-mail: euroregion@post.pl
http://www.euroregion-snb.com.pl

Biuro niemieckie:
Stadtverwaltung Guben
Uferstr. 22-26
03-172 Guben, RFN
tel.: 00 49 3561 3132 lub 3133
fax: 00 49 3561 3171
e-mail: euroregion-snb@t-online.de
http://www.euroregion-snb.de

Euroregion Pro Europa Viadrina

10 gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Lubuskich, 14 gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gorzowskich oraz 6 powiatów i miast RFN zrzeszonych w Komunalnej Wspólnocie Roboczej "Środkowe Nadodrze" w Brandenburgii 21 grudnia 1993 r. powołały do życia Euroregion "Pro Europa Viadrina", którego oficjalną siedzibą jest Dąbroszyn. Podstawę do współpracy stanowi opracowana wspólnie w 1993 roku "Polsko-niemiecka koncepcja rozwoju i działania".

Do polskiej części Euroregionu należy 29 gmin zajmujących obszar 6 000 km2, zamieszkały przez ponad 400 000 osób głównie z terenu byłego województwa gorzowskiego, a do niemieckiej 2 powiaty ziemskie i 1 grodzki.

Począwszy od roku 1995 Euroregion Pro Europa Viadrina jest instytucją zarządzającą i koordynującą polsko-niemiecki Program Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy (Phare CBC) w zakresie tzw. "miękkich projektów euroregionalnych" oraz wydarzeń "natury społecznej" (np.: kulturalnych, sportowych, naukowych) czyli tzw. działań "ludzie dla ludzi". W latach 1995-1998 dla realizacji wspomnianych projektów Euroregion otrzymał kwotę w wysokości 2 070 758 EUR, przeznaczając je na realizację 302 projektów. W budżecie Programu Współpracy Przygranicznej Phare na lata 1995-99 ustalone zostały proporcje, w jakich dofinansowane będą projekty z dziedzin priorytetowych. Jedną z nich było "wdrażanie i zarządzanie" programem Z kolei w ramach Phare 2000 (programu realizowanego do końca 31.12.2003 r.) zatwierdzonych zostało 29 projektów na łączną kwotę 246 266 EUR.

1 grudnia 1999 roku zatwierdzona została przez Radę Euroregionu Koncepcja Rozwoju i Działania Viadrina 2000, będąca dokumentem programowym Euroregionu na lata 2000-2006, która precyzuje kierunki rozwoju jego transgranicznego obszaru.

Organami Euroregionu są:
Rada Euroregionu - najwyższy organ uchwałodawczy Euroregionu; ustala kierunki działania, zatwierdza projekty uchwał, koordynuje sprawy finansowe, powołuje i odwołuje komisję rewizyjną; w jej skład wchodzi 20 członków, wybranych po 10 przez stronę polską i niemiecką
Prezydium – po dwóch członków z każdej strony; (Prezydenci wybierani są na okres dwóch lat, przemiennie)
Sekretariat - zapewnia bieżącą obsługę Euroregionu i koordynuje pracę grup roboczych; tworzą go trzy biura - w Gorzowie, we Frankfurcie i Słubicach
Komisja rewizyjna - składa się z dwóch osób wybranych spośród członków Rady, a jej zadaniem jest bieżący nadzór wydatków oraz składanie Radzie sprawozdań.
Grupy robocze - w chwili obecnej działa grupa robocza "Projektmanagement" (wypracowuje propozycje wspólnych projektów na rzecz Euroregionu), grupa robocza ds. turystyki oraz ds. gospodarki.

W ramach biura Euroregionu funkcjonuje Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która wspiera realizację projektów majacych na celu rozszerzanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką.

30.11.1998 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". W trakcie obrad wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia w składzie:
 1. Tadeusz Jędrzejczak – Przewodniczący Zarządu – Prezydent Gorzowa
 2. Stanisław Ciecierski – Wiceprzewodniczący Zarządu – Burmistrz Słubic
 3. Władysław Kubiak – Burmistrz Międzyrzecza
 4. Stanisław Kubiak – Burmistrz Sulęcina
 5. Andrzej Zabłocki – Burmistrz Witnicy
 6. Ryszard Tomczyk – Wójt Bierzwnika

Wybrano również przedstawicieli strony polskiej do Rady Euroregionu, którą reprezentować będą członkowie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich oraz Grzegorz Tomczak – Burmistrz Kostrzyna, Arkadiusz Piotrowski – Burmistrz Skwierzyny i Jan Kochanowski - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Jedno z miejsc w Radzie zostało wyznaczone dla przedstawiciela Wojewody.

Cel prowadzonych działań to przede wszystkim:
 • zapewnienie dobrosąsiedzkich stosunków między Polakami i Niemcami,
 • wzmocnienie potencjału gospodarczego i zmniejszenie bezrobocia poprzez
 • rozwój kooperacji ekonomicznej,
 • rozszerzenie współpracy w dziedzinie kultury i nauki,
 • wymiana młodzieży,
 • sanacja ekologiczna,
 • rozwój komunikacji osobowej i turystyki,
 • promowanie idei jedności europejskiej,

W Słubicach powstała polska placówka naukowa Collegium Polonicum, stanowiąca element Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą. W czasie II Wspólnej Sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą w dniu 26 listopada 1994 roku przyjęto koncepcję struktury przestrzennej miast Słubice i Frankfurt nad Odrą, określającą dalsze kierunki rozwoju obu miast. Grupa historyków realizująca projekt pod nazwą "Historia Polsko-Niemiecka" podejmuje wysiłki na rzecz porozumienia i pojednania obu narodów. Wśród przedsięwzięć, które mają być wdrażane pod egidą Euroregionu znajdują się m.in. renowacja zabytkowego pałacu w Dąbroszynie (siedziby Euroregionu), rekonstrukcja zabytkowego otoczenia katedry w Gorzowie Wlkp., turystyczne zagospodarowanie grodu Santok wraz ze ścieżką rowerową Santok - Gorzów, program dróg i ścieżek rowerowych na pograniczu środkowej Odry oraz budowa Euroregionalnego Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego.

Euroregion "Pro Europa Viadrina" był gospodarzem kolejnego, VI Forum Polskich Regionów Granicznych, które odbyło się w sierpniu 1997 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

Do ważniejszych imprez ostatniego okresu zorganizowanych przez Euroregion należą II międzynarodowe spotkanie grup folklorystycznych w Kłodawie oraz III Regionalna Konferencja Pracodawców z Sulęcina i Beeskow. Obydwie odbyły się we wrześniu 2002 r.

W skład polskiej strony Euroregionu Pro Europa Viadrina wchodzą:

Miasto Gorzów Wlkp., Miasto Kostrzyn, Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Dębno Lub., Miasto i Gmina Dobiegniew, Miasto i Gmina Drezdenko, Miasto i Gmina Lubniewice, Miasto i Gmina Międzyrzecz, Miasto i Gmina Ośno Lub., Miasto i Gmina Rzepin, Miasto i Gmina Skwierzyna, Miasto i Gmina Słubice, Miasto i Gmina Strzelce Kraj., Miasto i Gmina Sulęcin, Miasto i Gmina Trzciel, Miasto i Gmina Witnica, Gmina Bogdaniec, Gmina Bledzewm, Gmina Deszczno, Gmina Górzyca, Gmina Kłodawa, Gmina Krzeszyce, Gmina Lubiszyn, Gmina Przytoczna, Gmina Santok, Gmina Słońsk, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn.

Adresy biur w Polsce:
Vice-Prezydent Euroregionu Tadeusz Jędrzejczak
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (+48) 95 735 84 47, 61
fax : (+48) 95 735 84 61
e-mail: info@viadrina.org.pl
http://www.viadrina.org.pl
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
tel.: (+48) 95 758 37 35
fax: (+48) 95 758 28 80

Adres biura w Niemczech:
Środkowa Odra e.V.
15 208 Frankfurt (Oder), Postfach 18 37
Karl-Marx-Str. 23
D-15 230 Frankfurt (Oder)
tel.: 00 49 335 665 940
fax: 00 49 335 665 9420
e-mail: info@eururegion-viadrina.de

Euroregion Pomerania

15 grudnia 1995 roku w Szczecinie powołano do życia Euroregion "Pomerania". Stronami "Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" były Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego "Pomerania" (92 gminy i miasta Województwa Zachodniopomorskiego) oraz Miasto Szczecin ze strony polskiej, Związek Komunalny Europaregion “Pomerania” (Kommunalgemeinschaft Europaregion "Pomerania") ze strony niemieckiej, w którego skład wchodzą 2 wydzielone miasta oraz 4 powiaty przygraniczne. Przystąpienie do Euroregionu już w 1996 roku zapowiedzieli przedstawiciele gmin południowej Szwecji. 20 marca 1997 roku szwedzki związek gmin Skanii wystosował formalny wniosek o członkostwo w Euroregionie. Formalna umowa została podpisana 26 lutego 1998 r. Ze strony szwedzkiej do Euroregionu należy zatem od 26 lutego 1998 r. Związek Gmin Skanii, skupiający 33 gminy.

Euroregion Pomerania rozciąga się na powierzchni około 41 000 km2 i jest zamieszkiwany przez ponad 3,5 mln mieszkańców.

Siedzibą organów kierowniczych jest Szczecin.
Sekretarza zaproponowała na tę kadencję strona niemiecka. Jest nim Artur Zöllner (Polak).
Obecnie stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (większość gmin zachodniopomorskich), które zostało zarejestrowane 29 marca 2001 r., przejmując wszystkie prawa i obowiązki Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego. Pełni ono rolę biura strony polskiej Euroregionu Pomerania. Jego najwyższą władzą jest Zebranie Delegatów, organem wykonawczym zaś Zarząd, w skład którego wchodzi 9 osób wybranych przez Zebranie Delegatów spośród swoich członków, na kadencję zgodną z kadencją Rad jednostek samorządu terytorialnego. Funkcję kontrolną sprawuje trzyosobowa Komisja Rewizyjna. Prezesem Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Szczecina – pan Edmund Runowicz.

W strukturach biura Stowarzyszenia Pomerania funkcjonują cztery zespoły : ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (służy wymianie i współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej), ds. Informacji i Edukacji Europejskiej (podnoszenie poziomu wiedzy na temat Unii Europejskiej i lobbing na jej rzecz), ds. Funduszy Pomocowych oraz ds. Administracyjno-Księgowych. Zespół ds. Funduszy Pomocowych pełni funkcje jednostki zarządzającej Funduszem Małych Projektów oraz Funduszem Małych Projektów Infrastrukturalnych programu Phare CBC w Euroregionie Pomerania, w ramach zadania państwowego przekazanego Stowarzyszeniu przez Władzę Wdrażającą Programu Współpracy Przygranicznej Phare.

Obecnie w Euroregionie Pomerania trwa realizacja funduszy z budżetu programu Phare 1999. Do końca roku 2002 zamknięte zostaną: Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy 1999 oraz Fundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Region Morza Bałtyckiego 1999. W tym samym terminie ma się zakończyć realizacja Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy 1999, którego rozliczeń dokonuje bezpośrednio Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare.

Został zakończony nabór do Specjalnego projektu na rzecz Regionu M. Bałtyckiego – Wspólny Fundusz Małych Projektów Phare 2000 na lata 2002-03. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zatwierdziło ostatecznie 11 projektów na łączną kwotę 285 761 EUR. Podobnie jest z Funduszem Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy 2000 – obecnie zatwierdzone zostały 32 projekty na łączną kwotę 455 427 EUR. Wśród nich znajdują się między innymi projekt organizacji Sieci Gminnych Punktów Informacji Europejskiej, projekt wydania Multimedialnego Przewodnika Handlu Zagranicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz projekty różnego rodzaju imprez targowych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych o charakterze integracyjnym.

Organami Euroregionu są:
 • Rada - pełni funkcję organu uchwałodawczego, składa się z 36 członków delegowanych po 12 przez stronę polską, niemiecką i szwedzką
 • Prezydium - składa się z 6 osób, po dwie ze strony polskiej, niemieckiej i szwedzkiej i powołuje Prezydentów Euroregionu, po jednym z każdej strony. W chwili obecnej Prezydium tworzą: Bogdan Błaszczyk - Prezydent Kołobrzegu, prof. Zygmunt Meyer – Rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej, Rainer Haedrich - Starosta powiatu Uecker Randow, Prezydent Kommunalgemeinschaft " Pomerania", Joachim Benthin - Starosta powiatu Ueckermark, Wiceprezydent Kommunalgemeinschaft Europaregion "Pomerania" oraz Carl Axel Roslund ze strony szwedzkiej.
 • Prezydentami Euroregionu są prof. Zygmunt Meyer, Rainer Haedrich oraz Bengt- Goran Hansson.
 • Sekretariat - z siedzibą w Szczecinie
 • Grupy robocze - powołano 5 grup roboczych: ds. współpracy gospodarczej transportu i infrastruktury, ds. kształcenia, spraw socjalnych, młodzieży, kultury i sportu, ds. turystyki, obszarów wiejskich i środowiska naturalnego, ds. współpracy administracji i instytucji komunalnych, ds. porządku publicznego.

Pod egidą Euroregionu podejmowane są działania w zakresie:
 • wspierania inwestycji i programów gospodarczych,
 • wymiany grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych i młodzieżowych,
 • ochrony środowiska,
 • budowy kompleksowego systemu informowania,
 • likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych.

W skład polskiej strony regionu Pomerania wchodzą:

Miasto Białogard, Miasto Darłowo, Miasto Kołobrzeg, Miasto Sławno, Miasto Stargard Szczeciński, Miasto Świdwin, Miasto Świnoujście, Miasto Wałcz, Miasto i Gmnia Barlinek, Miasto i Gmina Biały Bór, Miasto i Gmina Bobolice, Miasto i Gmina Borne Sulinowo, Miasto i Gmina Cedynia, Miasto i Gmina Chociwel, Miasto i Gmina Chojna, Miasto i Gmina Choszczno, Miasto i Gmina Człopa, Miasto i Gmina Dębno Lubuskie, Miasto i Gmina Dobra, Miasto i Gmina Dobrzany, Miasto i Gmina Drawno, Miasto i Gmina Drawsko Pomorskie, Miasto i Gmina Goleniów, Miasto i Gmina Gryfice, Miasto i Gmina Gryfino, Miasto i Gmina Ińsko, Miasto i Gmina Kalisz Pomorski, Miasto i Gmina Kamień Pomorski, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina Lipiany, Miasto i Gmina Łobez, Miasto i Gmina Maszewo, Miasto i Gmina Mieszkowice, Miasto i Gmina Międzyzdroje, Miasto i Gmina Mirosławiec, Miasto i Gmina Moryń, Miasto i Gmina Myślibórz, Miasto i Gmina Nowe Warpno, Miasto i Gmina Nowogard, Miasto i Gmina Pełczyce, Miasto i Gmina Płoty, Miasto i Gmina Polanów, Miasto i Gmina Police, Miasto i Gmina Połczyn Zdrój, Miasto i Gmina Pyrzyce, Miasto i Gmina Resko, Miasto i Gmina Sianów, Miasto i Gmina Trzebiatów, Miasto i Gmina Trzcińsko Zdrój, Miasto i Gmina Tuczno, Miasto i Gmina Węgorzyno, Miasto i Gmina Złocieniec, Gmina Banie, Gmina Będzino, Gmina Białogard, Gmina Bielice, Gmina Biesiekierz, Gmina Boleszkowice, Gmina Brzeźno, Gmina Darłowo, Gmina Dobra K. Szczecina, Gmina Dziwnów, Gmina Gościno, Gmina Kołbaskowo, Gmina Kołobrzeg, Gmina Manowo, Gmina Marianowo, Gmina Mielno, Gmina Osina, Gmina Postomino, Gmina Przelewice, Gmina Rąbino, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Stargard Szczeciński, Gmina Szczecinek, Gmina Ustronie Morskie, Gmina Wałcz, Gmina Wierzchowo, Gmina Widuchowa.
Nowi członkowie:
Miasto i Gmina Suchań, Urząd Miejski w Reczu, Zgromadzenie Związku Gmin Pomorza Środkowego w Koszalinie, Urząd Gminy Sławoborze

Adres biura Euroregionu Pomerania:
Prezydent – prof. Zygmunt Meyer
ul. Al. Wojska polskiego164
71-335 Szczecin
tel.: (+48) 91 4860815, 4860738, 4878680, 4878649
fax: (+48) 91 4860811, 4860825
e-mail: olga@poczta.onet.pl - adres osoby prowadzącej sekretariat
Euroregion Bałtyk

W dniach 28 lutego - 1 marca 1997 roku odbyła się w Malborku konferencja międzynarodowa, podczas której sprecyzowano ideę nowego euroregionu obejmującego wybrzeże czterech państw nadbałtyckich: Polski (gminy województw elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i olsztyńskiego), Litwy (powiat Bałtijsk, Kłajpeda), Szwecji (Olofstrom, Karlskrona, Kalmar, Ronneby i in.) oraz Rosji (Obwód Kaliningradzki).

Koncepcja stworzenia euroregionu transbałtyckiego przewijała się w ostatnich latach na różnych spotkaniach i konferencjach międzynarodowych.

W wyniku kilkukrotnych spotkań i konsultacji opracowano projekty dokumentów założycielskich i statutowych Euroregionu.
22 lutego 1998 roku w Malborku została podpisana 6-stronna umowa o powstaniu Euroregionu "Bałtyk". Działa on na obszarze:
 • Danii - hrabstwo Bornholm
 • Łotwy – początkowo tylko miasto i region Liepaja, a od marca 2002 r. region Kurlandzki (Liepaja, Ventspils, Kuldiga, Tals, Saldus)
 • Litwy - Okręg Kłajpedzki
 • Polski - 80 gmin województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 • Rosji – Obwód Kaliningradzki
 • Szwecji - województwa Kronoberg, Kalmar, Blekinge.

Ogólna powierzchnia Euroregionu wynosi obecnie 236 934 km2, a zamieszkuje ją 5 942 070 osób.

W skład struktury organizacyjnej Euroregionu Bałtyk wchodzą:
 • Rada Euroregionu – najwyższy organ na poziomie międzynarodowym; w jej skład może wejść po 8 osób reprezentujących każdą ze stron – maksymalnie 48 osób. Obecnie liczy ona 36 członków – po 8 z Polski, Rosji i Szwecji, 5 z Litwy, 5 z Łotwy i 1 z Danii.
 • Prezydium – kieruje działalnością Euroregionu między posiedzeniami Rady. W jego skład wchodzi 6 osób – po jednym przedstawicielu każdej ze stron. Na czele Prezydium stoi Prezydent wybierany na roczną kadencję.
 • Grupy robocze – na poziomie międzynarodowym pracują grupy stałe: ds. ochrony środowiska i ekologii, ds. planowania przestrzennego i rozwoju gospodarczego, ds. spraw społecznych oraz ds. transportu. Obecnie pracuje dodatkowo specjalna grupa ds. opracowania projektu w ramach programu INTERREG IIIB – Seagull DevERB.
 • Międzynarodowy Sekretariat – jest nim zawsze sekretariat kraju sprawującego prezydenturę

Inauguracyjne posiedzenie Rady Euroregionu odbyło się 23 lutego 1998 roku w Malborku. W skład Prezydium weszli:
 1. Knud Andersen - Mer Hrabstwa Bornholm
 2. Aivars Jurkowskis - Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta Liepai
 3. Aleksander Kuzniecow - Szef administracji Bałtyjskiego Okręgu Miejskiego
 4. Grzegorz Grzelak - przewodniczący Sejmiku woj. gdańskiego
 5. Roger Kaliff - Prezydent Rady Regionalnej Województwa Kalmar
 6. Sarunas Reikalas - Wicegubernator Okręgu Kłajpedzkiego

Na posiedzeniu 23.02.1998 roku w Malborku został wybrany pierwszy Prezydent Euroregionu. Został nim przedstawiciel strony polskiej, Pan Grzegorz Grzelak. Wiceprezydentem został Pan Sarunas Reikalas, przedstawiciel Litwy, a Honorowym Wiceprezydentem Pan Witold Gintowt-Dziewałtowski.

Obecnie Prezydentem Euroregionu Bałtyk jest przedstawiciel strony łotewskiej, a Wiceprezydentem – przedstawiciel strony duńskiej, który w roku 2003 przejmie funkcję Prezydenta.

W 2001 r. podjęto decyzję o konieczności wypracowania długofalowej strategii rozwoju całego Euroregionu Bałtyk, strategii, która będzie się opierać na już istniejących w większości krajów strategiach regionalnych. Prace rozpoczęły się w Kalmarze (1 lutego 2001 r.), wtedy podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej ds. opracowania wniosku do programu INTERREG IIIB dotyczącego wizji i strategii rozwoju całego Euroregionu Bałtyk. Strona polska rozpoczęła działania związane z opracowaniem polskiego komponentu tego projektu. Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z UE – Fundusz Małych Projektów - prace mogły zakończyć się w październiku 2001 r. Zarząd Stowarzyszenia przyjął ostateczną wersję dokumentu pt. “Strategia rozwoju Euroregionu Bałtyk – polski komponent”. Dokument ten zawiera priorytety strony polskiej Euroregionu sformułowane w oparciu o strategie Pomorza oraz Warmii i Mazur.

Są to:
Priorytet Nr 1: rozwój kontaktów międzyludzkich budujących demokrację lokalną
Priorytet Nr 2: rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
Priorytet Nr 3: rozwój turystyki
Priorytet Nr 4: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego
Priorytet Nr 5: poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom społecznym

Na przełomie lat 1998-99 SG Euroregionu Bałtyk po raz pierwszy otrzymało możliwość zarządzania Funduszem Małych Projektów. Powierzono mu zadania związane z wdrożeniem programu FMP w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Phare 1997 – Zintegrowany Program dla Polskiej Granicy Wschodniej. Dostępna pula środków wynosiła wtedy 120 000 EUR. W ramach realizacji tej transzy wpłynęło 30 projektów, z czego zrealizowano 21. Również w 1999 r. SG Euroregionu otrzymało wsparcie finansowe z programu Phare: Program Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego 1996 – 19 841 EUR i Program Współpracy Przygranicznej w Regionie Morza Bałtyckiego 1997 – 63 000 EUR. W ramach programów bałtyckich zrealizowano 3 projekty: I Międzynarodowe Targi Euroregionu Bałtyk, sympozjum “Produkt markowy w turystyce” oraz By Balticum Millenium (obóz harcerski we Fromborku).

Również w latach 2000-02 SG Euroregionu Bałtyk realizuje Fundusz Małych Projektów w ramach edycji Phare PL9917. W czasie trwania programu ogłoszone były 3 konkursy. Ogółem, w trzech rundach wpłynęły 102 wnioski z 70 organizacji, z czego 49 projektów otrzymało wsparcie finansowe, a 47 zostało zrealizowanych. W ramach FMP dostępne było 330 000 EUR, z czego 285 000 EUR dla wnioskodawców, a 15 000 EUR stanowiło koszty zarządzania Funduszem wykorzystane przez Stowarzyszenie.

W ramach edycji Phare 2000 SG Euroregionu Bałtyk realizuje FMP z dwóch programów:
 • PL005.06 (Polska Granica Wschodnia) – na ten program przeznaczono 250 000 EUR. Koszty związane z zarządzaniem pokrywane są ze środków własnych SG. Wpłynęło 60 wniosków z czego tylko 5 otrzymało dofinansowanie. Zatwierdzono również projekt własny Stowarzyszenia. Ogółem rozdysponowano kwotę 73 543 000 EUR. Projekty mają być zrealizowane do czerwca 2003 r. Pozostałe 176 457 000 EUR sfinansują wnioski wpływające w ramach kolejnego konkursu.
 • PL0014 (Phare CBC – Specjalny Projekt na rzecz Regionu Morza Bałtyckiego) – w ramach tego projektu otrzymano 330 000 EUR na FMP. W trakcie trwania pierwszego konkursu wpłynęło 49 wniosków i 1 projekt własny SG. Do realizacji zatwierdzono 8 wniosków na kwotę 241 019 000 EUR. Do 25 października 2002 r. trwa druga runda programu. Do rozdysponowania pozostało jeszcze 65 811 000 EUR.

W skład Euroregionu Bałtyk wchodzą:

Gmina Barciany, Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Gmina i Miasto Bisztynek, Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Cewice, Gmina Czarna Dąbrówka, Miasto Czarna Woda, Gmina Dębnica Kaszubska, Miasto i Gmina Dobre Miasto, Miasto i Gmina Dzierzgoń, Miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Miasto i Gmina Frombork, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Gmina Główczyce, Gmina Godkowo, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Miasto Iława, Miasto Jastarnia, Miasto i Gmina Kisielice, Gmina Kobylnica, Gmina Koczała, Gmina Konarzyny, Gmina Kosakowo, Miasto Krynica Morska, Miasto Kwidzyn, Gmina Lelkowo, Miasto Lębork, Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Linia, Gmina Lubawa, Miasto Łeba, Miasto Malbork, Gmina Małdyty, Gmina Milejewo, Miasto i Gmina Młynary, Gmina Nowy Dwór Gdański, Miasto Olsztyn, Miasto Olsztynek, Miasto i Gmina Orneta, Miasto Ostróda, Gmina Ostróda, Gmina Parchowo, Gmina Piecki, Miasto i Gmina Pieniężno, Gmina Płoskinia, Gmina Potęgowo, Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Pruszcz Gd., Gmina Przechlewo, Gmina Pszczółki, Miasto Reda, Miasto Rumia, Gmina Rychliki, Miasto i Gmina Sępopol, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Gmina Stare Pole, Miasto Starogard Gdański, Gmina Stegna, Gmina Subkowy, Miasto i Gmina Susz, Miasto Szczytno, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Sztutowo, Gmina Tczew, Miasto i Gmina Tolkmicko, Gmina Tuchomie, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Wejherowo, Miasto Władysławowo, Miasto i Gmina Zalewo

Adresy biur Euroregionu Bałtyk:
Stowarzyszenie Gmnin RP Euroregionu Bałtyk
Ul. Św. Ducha 3/4
82-300 Elbląg
tel.: (+48) 55 235 55 99
tel./fax: (+48) 55 236 10 10
e-mail: sekel@eurobalt.org.pl
http://www.eurobalt.org.pl

Członek Prezydium Euroregionu – Pan Henryk Słonina
ul. Swiętego Ducha 19
Elbląg
tel./fax (+48) 55 235 55 99
Euroregion Niemen

Idea powołania Euroregionu po raz pierwszy została sformułowana podczas III Bałtyckiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w Suwałkach w dniach 10-11 lutego 1995 roku. Uczestnicy spotkania, w tym samorządy lokalne województwa suwalskiego, złożyli wstępną deklarację utworzenia Euroregionu na pograniczu Polski, Litwy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej oraz wyrazili gotowość powołania grupy koordynacyjnej dla przygotowania konferencji inicjującej powstanie Euroregionu i wypracowania wstępnej koncepcji współpracy. Główne cele Euroregionu Niemen to rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu, łączności, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kontaktów między mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi.

6 czerwca 1997 roku odbyła się w Augustowie uroczystość podpisania dokumentów założycielskich i statutowych Euroregionu, do którego przystąpiły regiony przygraniczne Polski (18 gmin województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego).

Rada składa się z 4 reprezentantów każdej części narodowej, spośród których wybrano 6-osobowe Prezydium w następującym składzie:
 • ze strony polskiej Sławomir Zgrzywa, Marszałek Województwa Podlaskiego i Dariusz Ciszewski, Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Podlaskiego,
 • ze strony litewskiej Ignas Aleskevicius, zarządca Powiatu Olickiego i Juozas Vaiciulis Mer Rejonu Marianpolskiego,
 • ze strony białoruskiej Aleksander Dubko, Wojewoda Grodzieński i Michaił Bielajew, Wicewojewoda Grodzieński.

Uzgodniono też, że Rada powoła Sekretariat, a każda ze stron Euroregionu utworzy biura, zatrudniające nie więcej niż 3-4 osoby.
W celu wdrażania wspólnych projektów w regionie Morza Bałtyckiego, wspierania współpracy między Izbami Gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i małymi przedsiębiorstwami Biuro Euroregionu Niemen podpisało 17 kwietnia 2000 roku list intencyjny z Instytutem Wschód Zachód Centrum w Pradze.

Biuro i Instytut mają współpracować nad organizacją konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wspierać wspólne projekty i inicjatywy w następujących dziedzinach:
 • rozwój więzi gospodarczych,
 • turystyka,
 • ochrona środowiska,
 • transport i komunikacja,
 • oświata,
 • inwestycje,
 • wymiana doświadczeń.

Z listu intencyjnego wynika, że Biuro Euroregionu Niemen ma stać się członkiem Zarządu Doradczego w Międzynarodowym Centrum Współpracy Transgranicznej w Kaliningradzie.

Biuro i Instytut mają również utworzyć grupę roboczą ds. współpracy transgranicznej. Współprzewodniczącą grupy ze strony polskiej ma zostać Pani Grażyna Sobecka Dyrektor Biura Euroregionu.

Na końcówkę roku 2002 w ramach Euroregionu Niemen przygotowywane są następujące przedsięwzięcia:
 • wizyta studyjna radnych Województwa Podlaskiego na Grodzieńszczyźnie w ramach realizacji porozumienia o współpracy między regionami
 • czwarta edycja wystawy gospodarczej "Niemen 2002" w Grodnie
 • realizacja wspólnie z Biurem Porozumienia Zielonych Płuc Polski i Warmia-Mazury Film obrazu dokumentalnego "Między Narwią a Niemnem"
 • przygotowanie konferencji rocznicowej z okazji 5-lecia Euroregionu Niemen oraz wspólnej publikacji promocyjnej.

W polski skład Euroregionu Niemen wchodzą:

Byłe województwo suwalskie: Miasto Augustów, Gmina Augustów, Gmina Bakałarzewo, Gmina Banie Mazurskie, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Biała Piska, Gmina Budry, Gmina Dubeninki, Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Filipów, Gmina Giby, Gmina Giżycko, Miasto i Gmina Gołdap, Gmina Jeleniewo, Gmina Kalinowo, Gmina Kowale Oleckie, Gmina Krasnopol, Gmina Kruklanki, Gmona Lipsk, Gmina Mikołajki, Gmina Miłki, Gmina Nowinka, Miasto i Gmina Olecko, Miasto i Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Płaska, Gmina Pozezdrze, Gmina Prostki, Gmina Puńsk, Gmina Przerośl, Gmina Raczki, Miasto i Gmina Ryn, Gmina Ruciane Nida, Gmina Rutka Tartak, Miasto Sejny, Gmina Sejny, Gmina Stare Juchy, Miasto Suwałki, Gmina Suwałki, Gmina Sztabin, Gmina Szypliszki, Gmina Świętajno, Miasto i Gmina Węgorzewo, Gmina Wieliczki, Gmina Wiżajny, Gmina Wydminy.
Byłe województwo białostockie: Miasto Białystok, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka, Miasto Siemiatycze, Miasto Brańsk, Miasto i Gmina Choroszcz, Miasto i Gmina Czarna Białostocka, Miasto i Gmina Drohiczyn, Miasto i Gmina Kleszczele, Miasto i Gmina Knyszyn, Miasto i Gminu Łapy, Miasto i Gmina Mońki, Miasto i Gmina Sokółka, Miasto i Gmina Suchowola, Miasto i Gmina Supraśl, Miasto i Gmina Suraż, Miasto i Gmina Tykocin, Miasto i Gmina Wasilków, Miasto i Gmina Zabłudów, Gmina Białowieża, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Boćki, Gmina Brańsk, Gmina Czerwmcha, Gmina Czyże, Gmina Dobrzyniewo Kościelne, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Gródek, Gmina Hajnówka, Gmina Janów, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Juchnowiec, Gmina Korycin, Gmina Krynki, Gmina Krypno, Gmina Kuźnica, Gmina Michałowo, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Nowy Dwór, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Orla, Gmina Poświętne, Gmina Rudka, Gmina Sidra, Gmina Siemiatycze, Gmina Szudziałowo, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Wyszki.

Adresy biur Euroregionu Niemen:
Dyrektor Biura Euroregionu: Pani Grażyna Sobecka
Urząd Wojewódzki w Suwałkach,
ul. Noniewicza 10 (p. 128)
16-400 Suwałki
tel./fax: (+48) 87 565 36 71, 565 02 70

ul. Legionowa 28 (p. 715)
15-281 Białystok
tel.: (+48) 85 748 51 28
fax: (+48) 85 748 51 44
e-mail: niemen@suwałki.com
e-mail: niemen@pro.onet.pl
http://www.niemen.suwałki.com

Euroregion Bug

We wstępnej koncepcji miał obejmować obszar regionów trzech państw: ze strony polskiej województwa bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie, tarnobrzeskie, Obwód Brzeski na Białorusi i Obwód Wołyński na Ukrainie. Taki dobór partnerów uzasadniony był bliskością geograficzną i licznymi związkami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi między tymi rejonami. Istotne znaczenie miały również liczne i bardzo dobre doświadczenia dotyczące współpracy między województwami przygranicznymi.

29 września 1995 roku po wielu dyskusjach i negocjacjach utworzono Euroregion "Bug", który swoim zasięgiem objął po stronie polskiej tereny województw i obwodów wchodzące w skład Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu "Bug", a ze strony ukraińskiej Obwód Wołyński. Zgodnie z deklaracją złożoną w Grodnie w kwietniu 1996 r. strona białoruska wyraziła wolę rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia do Euroregionu Bug.

Deklaracje Obwodu Brzeskiego Republiki Białoruś i województwa bialskopodlaskiego o chęci przystąpienia do Euroregionu wpłynęły do Przewodniczącego Rady EB w dniu 6 czerwca 1997 roku na jej IV posiedzeniu, które odbyło się w Szacku na Ukrainie.

10 października 1997 roku w Chełmie pod przewodnictwem Wicewojewody chełmskiego Stefana Machowicza odbyło się posiedzenie polskiej części Rady Euroregionu Bug, w czasie którego pozytywnie rozpatrzono wnioski o przystąpienie do Euroregionu Obwodu Brzeskiego na Białorusi oraz graniczącego z nim województwa bialskopodlaskiego.

W maju 1998 r. oba regiony przystąpiły do Euroregionu Bug.

Władze Rejonu Żółkiewskiego i Sokalskiego w Obwodzie Lwowskim zadeklarowały chęć przystąpienia do Euroregionu Bug, jednak formalne nie podjęły działań w tej sprawie.

Związek Transgraniczny Euroregion Bug ma siedzibę po stronie polskiej w Chełmie, a po stronie ukraińskiej w Łucku. Głównym celem Euroregionu jest tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy naukowo-kulturalnej na obszarach przygranicznych sąsiadujących państw.

Władzami Związku są: trzydziestoosobowa Rada Związku, trzyosobowe Prezydium, dziewięcioosobowy Sekretariat i czteroosobowa Komisja Rewizyjna. W składzie dziesięcioosobowej polskiej części Rady Euroregionu pięć miejsc przypada władzom samorządowym. W ich wyłonieniu pomogło Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bug.

W ramach Euroregionu działa siedem grup roboczych:
 • ds. zagospodarowania przestrzennego, transportu i łączności;
 • ds. oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu i turystyki;
 • ds. ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych;
 • ds. rozwijania kontaktów między mieszkańcami obszarów przygranicznych oraz współpracy instytucji a także współpracy podmiotów gospodarczych;
 • ds. informacji i bazy danych.
 • ds. ochrony i poprawy środowiska naturalnego.
 • ds. współpracy miast
 • ds. młodzieży
oraz komisja regulaminowa.

Rada Związku podjęła decyzję o przystąpieniu w charakterze członka do Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych oraz upoważniła Współprzewodniczących do podpisania stosownego wniosku w tej sprawie.

Do chwili obecnej odbyło się pięć posiedzeń Rady Euroregionu Bug: po stronie polskiej dwa, dwa po stronie ukraińskiej i jedno po stronie białoruskiej.

W 1999 r. w ramach Euroregionu realizowanych było 9 projektów z funduszy Phare. W ramach środków pomocowych Phare 2000 Polska Granica Wschodnia – Fundusz Małych Projektów realizowana była do niedawna II edycja przygotowania wniosków na 2002 r. W tym roku na realizację małych projektów regionalnych ERB dysponuje kwotą 250 000 EUR.

Ponadto Stowarzyszenie Samorządów ERB do końca września 2002 r. realizowało własny projekt, dotyczący promocji ERB, na kwotę ogólną 7 630 EUR.

ERB rozpoczyna również realizację projektu wspólnego ze stroną ukraińską w ramach programu Tacis, dotyczącego ochrony środowiska naturalnego w obszarze Euroregionu Bug – na łączną kwotę 281 000 EUR. Projekt, złożony przy udziale Międzynarodowego Centrum ds. Wody – NANCIE, uzyskał już akceptację Komisji Europejskiej. Ma być realizowany na obszarze strony polskiej i ukraińskiej, ze wsparciem finansowym władz Lotaryngii i wykorzystaniem francuskich doświadczeń w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Samorządów ERB w swoim budżecie przeznacza ponadto coraz większe kwoty na wspieranie inicjatyw samorządów w zakresie rozwoju współpracy poziomej oraz grup roboczych. W 2002 r. spośród wspólnych przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym dofinansowane zostały głównie imprezy kulturalne, jak np.: II Międzynarodowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, II Międzynarodowy Plener Plastyczny "Kresy 92", Transgraniczny Festiwal o Roztoczu, XII Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem, wymiany kulturalne dzieci itp. W maju odbyło się także seminarium szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa w Euroregionie Bug z udziałem władz Euroregionu oraz przedstawicieli policji z Ukrainy i Białorusi.

W 2002 r. wydana została publikacja w wersji rosyjsko-ukraińskiej pt. "Turystyka w Euroregionie Bug" oraz I część publikacji pt. "Euroregion Bug", promująca ERB i podmioty gospodarcze z tego terenu.

W skład polskiej strony Euroregionu Bug wchodzą:

Gminy miejskie: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Stoczek Łukowski, Świdnik, Terespol, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość,
Gminy miejsko-wiejskie: Annopol, Bełżyce, Bychawa, Frampol, Janów Lubelski, Józefów, Kazimierz Dolny, Kock, Krasnobród, Łęczna, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, Poniatowa, Ryki, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Zwierzyniec,
Gminy wiejskie: Abramów, Adamów (siedlecki), Adamów (zamojski), Aleksandrów, Baranów, Batorz, Bełżec, Biała Podlaska, Białopole, Biłgoraj, Biszcza, Borki, Borzechów, Chełm, Chodel, Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Dołhobyczów, Dorohusk, Drelów, Dubienka, Dzierzkowice, Dzwola, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Godziszów, Goraj, Gorzków, Gościeradów, Grabowiec, Hanna, Hańsk, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jabłonna, Jabłoń, Janowiec, Janów Podlaski, Jarczów, Jastków, Jeziorzany, Józefów, Kamień, Kamionka, Karczmiska, Kąkolewnica Wschodnia, Kłoczew, Kodeń, Komarówka Podlaska, Komarów, Konopnica, Konstantynów, Końskowola, Krasnystaw, Kraśniczyn, Kraśnik, Krynica, Krzczonów, Krzywda, Krynice, Księżpol, Kurów, Leśna Podlaska, Leśniowice, Lubartów, Lubycza Królewska, Ludwin, Łabunie, Łaszczów, Łaziska, Łomazy, Łopiennik Górny, Łukowa, Łuków, Markuszów, Mełgiew, Miączyn, Michów, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, Mircze, Modliborzyce, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Nielisz, Niemce, Nowodwór, Obsza, Ostrówek, Piszczac, Podedwórze, Potok Górny, Potok Wielki, Puchaczów, Puławy, Rachanie, Radecznica, Radzyń Podlaski, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rokitno, Rossosz, Ruda Huta, Rudnik, Rybczewice, Sawin, Serniki, Serokomla, Siedliszcze, Siemień, Siennica Różana, Sitno, Skierbieszów, Sławatycze, Sosnowica, Sosnówka, Spiczyn, Stanin, Stary Brus, Stary Zamość, Stężyca, Strzyżewice, Sułów, Susiec, Szastarka, Tarnawatka, Telatyn, Terespol, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Trzebieszów, Trzeszczany, Trzydnik Duży, Tuczna, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Ulan Majorat, Ulhówek, Ułęż, Urszulin, Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Werbkowice, Wierzbica, Wilkołaz, Wilków, Wisznice, Włodawa, Wohyń, Wojciechów, Wojcieszków, Wojsławice, Wola Mysłowska, Wola Uhruska, Wólka, Wyryki, Wysokie, Zakrzew, Zakrzówek, Zalesie, Zamość, Żmudź, Żółkiewka, Żyrzyn.

Adresy biur Euroregionu Bug:
Członek Prezydium Euroregionu: Marek Tęcza
Związek Transgraniczny Euroregion Bug
Urząd Wojewódzki
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: (+48) 82 563 06 54
fax: (+48) 82 563 07 42
e-mail: euroregion.bug@poczta.tebo.net
http://www.ch.tebo.net


Euroregion Tatry

Euroregion "Tatry" został utworzony 26 sierpnia 1994 roku w Nowym Targu w wyniku podpisania umowy pomiędzy władzami samorządowymi Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Członkami Euroregionu Tatry w RP są miasta: Nowy Targ, Rabka i Szczawnica oraz 13 gmin przygranicznych, a w Republice Słowackiej miasta i wsie powiatów Liptovski Mikulasz, Poprad i Stara Lubownia. Działalność Euroregionu ukierunkowana jest w szczególności na współpracę gospodarczą, ochronę środowiska naturalnego, wzajemne rozszerzenie współpracy w zakresie kultury, oświaty i sportu.

17 grudnia 1996 roku w Nowym Targu odbył się III Kongres Euroregionu Tatry, na którym dokonano wyborów składu komisji mandatowej, wnioskowej i skrutacyjnej. Jednogłośnie została przyjęta Uchwała nr 1/96 III Kongresu Euroregionu Tatry w sprawie zatwierdzania sprawozdania i udzielania absolutorium dla Rady i Komisji Rewizyjnej oraz Uchwała nr 2/96 w sprawie wysokości składek członkowskich. Podkreślono konieczność zarejestrowania Euroregionu Tatry po stronie słowackiej oraz wyrażono nadzieję, że nastąpi to w roku bieżącym.

Pod auspicjami Euroregionu Tatry odbywają się Dni Kultury Słowackiej w Polsce i Dni Kultury Polskiej na Słowacji oraz wystawy w Instytutach Polskim w Bratysławie np. "Artyści Nowotarscy" i Słowackim w Warszawie, kolejne edycje Festynu Góralskiego pn. "Euroregion bez granic", seminaria naukowe, konferencje (np. z zakresu ochrony środowiska pt. "Euroregion Tatry częścią Zielonych Karpat") i pielgrzymki.

Na XII posiedzeniu Rady Euroregionu Tatry, które odbyło się w Liptovskim Mikulaszu, 24 września 1996 roku, Jan Skupin, Zastępca Przewodniczącego Euroregionu Tatry poinformował, że w dniu 23 lipca 1996 r. został zarejestrowany po stronie słowackiej Region "Tatry" z siedzibą w Keżmarku.

Organami Euroregionu Tatry są:
 • Kongres (zwoływany co dwa lata);
 • Rada (12 członków - po sześciu z każdej ze stron, wybieranych na okres dwóch lat, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybierani również na dwa lata przemiennie ze strony polskiej części Euroregionu i słowackiej części Euroregionu);
 • Komisje robocze Rady, w tym Komisja Rewizyjna.

Ostatnio (tj. w 2002 r.) działalność Biura Związku Euroregionu Tatry koncentrowała się na przygotowaniu i realizacji Funduszu Małych Projektów Phare CBC. Do końca sierpnia 2002 r., tj. w momencie upływu terminu składania wniosków, do sekretariatu wpłynęło 38 projektów.

Strona polska realizuje również z tego Funduszu wraz z partnerem słowackim projekt własny pt. "Polsko-Słowacki System Informacyjny Euroregionu Tatry". Celem tego systemu jest zaktywizowanie współpracy w zakresie tworzenia płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy partnerami Transgranicznego Związku Euroregion Tatry poprzez zbudowanie wspólnego profesjonalnego systemu gromadzenia, opracowania i transmisji informacji na temat historii, kultury, edukacji, turystyki i sportu oraz gospodarki zarówno w internecie jak i w dwujęzycznym roczniku pt. "Pogranicze Polsko-Słowackie".

Sprawą Strategiczną dla Euroregionu Tatry jest utworzenie Ośrodka promocji i Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu i jego odpowiednika w Kieżmarku. Zagwarantowane są już środki na realizację adaptacji lokali w wysokości 118 000 PLN z Kontraktu Rządowego dla województwa małopolskiego. Związek Euroregion Tatry ma również przygotowany wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Polsko-Słowackiego Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Phare edycja 2000. Kwota dofinansowania ma wynieść 140 625 EUR.

W skład Euroregionu Tatry wchodzą:

Miasto Nowy Targ, Miasto Zakopane, Miasto Szczawnica, Miasto Limanowa, Miasto i Gmina Rabka, Miasto i Gmina Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna, Gmina Nowy Targ, Gmina Szaflary, Gmina Raba Wyżna, Gmina Poronin, Gmina Krościenko, Gmina Czarny Dunajec, Gmina Czorsztyn, Gmina Bukowina Tatrzańska, Gmina Jabłonka, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Biały Dunajec, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Lipnica Wielka, Gmina Kościelisko, Powiat Gorlicki, Powiat Nowosądecki, Powiat Nowotarski, Powiat Tatrzański

Adresy biur Euroregionu Tatry:
Przewodniczący Rady: Wendelin Haber
Biuro Rady Euroregionu Tatry
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
tel./fax: (+48) 18 266 99 81
e-mail: euroregion.tatry@pro.onet.pl
http://www.euroregion-tatry.pl
Euroregion Beskidy

18 lutego 2000 roku w miejscowości Rajcza została podpisana "Umowa o Polsko-Słowackiej Wspólnocie" pod nazwą Euroregion "Beskidy". Stronę polską w tej umowie reprezentowało Stowarzyszenie "Region Beskidy", którego przedstawicielem jest Pan Jerzy Krawczyk, Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała. Jest on również Prezesem polskiej części Euroregionu "Beskidy".

Euroregion Beskidy leży na granicy Polski i Słowacji. Dysponuje on znacznymi walorami turystycznymi oraz rozbudowaną bazą noclegową i rekreacyjną. W strukturze podmiotów gospodarczych dominuje udział sektora prywatnego. Do ważniejszych dziedzin przemysłu należą: produkcja tkanin, maszyn elektrycznych, spożywczy, celulozowo-papierniczy, meblowy.

9 czerwca 2001 r. do Euroregionu Beskidy przystąpiły Czechy.

Corocznie Stowarzyszenie Regionu Beskidy organizuje wspólnie z partnerami po słowackiej i czeskiej stronie Euroregionu wiele imprez euroregionalnych, z których najważniejsze to:
 • Międzynarodowe Zawody Szybowcowe "O Puchar Euroregionu Beskidy" (połączone z obradami na temat liberalizowania zasad wykorzystania przestrzeni powietrznej),
 • Międzynarodowy Turniej Piłkarski Samorządowców,
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej drużyn mieszanych "O Puchar Prezesa Euroregionu Beskidy",
 • Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne "O Puchar Euroregionu Beskidy",
 • "Wilamowskie Śmiergusty" – Wiosenne Spotkania Zaprzyjaźnionych Gmin i Grup Etnicznych Europy pod patronatem Euroregionu Beskidy,

Ponadto Stowarzyszenie "Region Beskidy" było we wrześniu 2002 r. współorganizatorem Festiwalu Karpackiego – "Babiogórska Jesień" w Zawoi – jednej z największych w Polsce imprez folklorystycznych.

Stowarzyszenie "Region Beskidy" uczestniczy w realizacji Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska-Słowacja. We wrześniu 2001 r. przedstawiciel Stowarzyszenia podpisał z przedstawicielem Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare "Umowę zlecającą realizację zadania państwowego", a w czerwcu 2002 r. ukazało się "Zaproszenie do składania wniosków w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Phare Polska-Słowacja – edycja 2000".

W związku z otrzymaniem z Władzy Wdrażającej informacji o zatwierdzeniu przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej ostatecznej wersji dokumentacji dot. wdrażania Polsko-Słowackiego Wspólnego Funduszu Małych Projektów – edycja Phare CBC 2000 w dniu 9 lipca 2002 r. – pracownicy Stowarzyszenia “Region Beskidy” przeprowadzili szkolenie z zakresu korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Phare CBC) dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare CBC Polska-Słowacja – edycja 2000 do biura Stowarzyszenia
"Region Beskidy" wpłynęło 16 projektów od potencjalnych beneficjentów.

W skład Euroregionu Beskidy wchodzą:

Miasta: Bielsko-Biała (główna siedziba), Szczyrk, Żywiec, Jordanów
Powiaty: Bielski Ziemski, Żywiecki, Suski
Gminy: Bestwina, Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Kęty, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Stryszawa, Zawoja

Adres biura Euroregionu Beskidy:
Prezes Stowarzyszenia "Region Beskidy"” i Wiceprezes Euroregionu Beskidy
Jerzy Krawczyk
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: (+48) 33 813 63 33

Euroregion Śląsk Cieszyński

Euroregion "Śląsk Cieszyński" powstał 22 kwietnia 1998 roku w wyniku podpisania umowy o współpracy regionalnej między Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z siedzibą w Cieszynie i Regionalnym Stowarzyszeniem Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie Czeskim.

Euroregion leży na obszarze przygranicznym południowej Polski i obejmuje część województwa śląskiego oraz północno-wschodnich Czech - powiat Karwina i część powiatu Frydek-Mistek, w bliskim sąsiedztwie Słowacji.

W skład Euroregionu ze strony polskiej wchodzi 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza", a po stronie czeskiej obejmuje 39 gmin tworzących Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej.

Organami Euroregionu są:
 • Rada Euroregionu (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarze ze strony polskiej i czeskiej)
 • Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"

Euroregion wspiera rozwój w obszarach przygranicznych w takich dziedzinach jak:
 • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regonu,
 • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
 • współpraca przy planowaniu przestrzennym,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
 • współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
 • współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
 • rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
 • wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
 • wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
 • współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregion w ramach swoich możliwości wspiera interesy miast, gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

Zadania w latach 1998/1999:
Realizacja projektów programu Unii Europejskiej Phare CREDO wspierających rozwój współpracy transgranicznej:
 1. "INFOREG 2000" – Aktywizacja Agencji Przygranicznych w regionie Śląska Cieszyńskiego.
 2. "Strategia Rozwoju Turystyki wokół zbiorników wodnych: Terlicko i Zermanice (Republika Czeska) oraz Goczałkowice (Polska)".

Na 2001 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza przyjęło program działania, który jest kontynuowany również w roku 2002. Nawiązuje on do planu przedsięwzięć przyjętego wcześniej przez polską i czeską część Euroregionu Śląsk Cieszyński. W uchwale uznano za najważniejsze:
1. Inicjowanie, realizowanie i koordynowanie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu, w tym projektów rozwojowych (w ramach Phare CBC: Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych)
 • Kontynuacja i rozwój polsko-czeskiego projektu informacyjnego INFOREG 2000 (poszerzenie go o projekt Info-Biznes, którego zadaniem będzie gromadzenie, wymiana i rozpowszechnianie informacji ekonomiczno-handlowych służących rozwojowi aktywności gospodarczej), w tym aktywizacja Agencji Informacji Przygranicznej oraz jej Punktu Informacyjnego,
 • Kontynuacja i rozwój projektu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej, w tym aktywizacja ECIE oraz jego Punktu Informacyjnego,
 • Opracowanie wspólnego modelowego studium przekraczania granic państwowych po wstąpieniu obu państw do Unii Europejskiej w oparciu o standardy unijne,
 • Opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystyki na pograniczu polsko-czesko-słowackim do roku 2010,
 • Realizacja projektu targów (wystaw) małych i średnich przedsiębiorstw na polsko-czeskim pograniczu,
 • Lobbing oraz pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania w zakresie przebudowy dróg i poprawy infrastruktury przygranicznej,
2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska,
3. Uczestnictwo i organizacja promocyjnych prezentacji euroregionalnych na imprezach targowo-wystawienniczych (Katowice – GLOB, Poznań – Tour-Salon, Brno – Regiontour, Praga – Holiday World, Żylina – ExpoTour Slovakia) oraz działalność promocyjna, w tym wydawnicza i informacyjna na temat Euroregionu,
4. Realizacja projektu "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna" finansowanego ze środków pomocowych Phare CBC PL/CZ 2000 oraz ze środków własnych samorządów terytorialnych,
5. Realizacja i zarządzanie Wspólnym Funduszem Małych Projektów.

Zgromadzenie Euroregionu Śląsk Cieszyński przyjęło większość z ww. postulatów do swojego programu działań na rok 2001 i 2002.

Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w Euroregionie można zaliczyć:
 • prowadzenie w latach 1999 – 2000 we współpracy z Jastrzębską Agencją Promocji i Rozwoju S.A. Punktu informacyjnego o Unii Europejskiej,
 • realizację jedynego na granicy polsko-czeskiej projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej Phare Credo – systemu rowerowych tras euroregionalnych REGIOTOUR (wysokość grantu – 271 000 EUR),
 • przygotowanie projektu pod nazwą "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna",
 • prace nad wnioskiem (1999/2000) dotyczącym realizacji Transgranicznego Multimedialnego Systemu Informacyjnego finansowanego ze środków V Programu Ramowego Unii Europejskiej,
 • utworzenie w ramach projektu związanego z promocją Unii Europejskiej Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Cieszynie,
 • prowadzenie Sekretariatu Wspólnego Funduszu Małych Projektów.

Dotacje unijne otrzymane przez instytucję:
 • 271 000 EUR na projekt REGIOTOUR [R.1999 – 2000]
 • 43 200 EUR na projekt INFOREG 2000 [R.1998 – 2000]
 • 56 250 EUR na trzy projekty własne Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza":
a) Przystosowanie polskich struktur euroregionalnych do obsługi Funduszu Małych Projektów Phare CBC połączone z dostosowaniem potencjału organizacyjnego polskiego partnera umowy o współpracy regionalnej Euroregionu Śląsk Cieszyński do potrzeb wynikających z zadań organizacji,
b) Profesjonalna zabudowa targowo-wystawiennicza jako element marketingu wystawienniczego – narzędzia promocji Stowarzyszenia “Olza” i Euroregionu Śląsk Cieszyński,
c) "Euroregion – droga do wspólnej Europy" – realizacja pakietu promocyjnego strony polskiej i czeskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński,
 • 2 000 000 EUR na projekt pod nazwą: "Modernizacja dróg dojazdowych do przejść granicznych w rejonie Cieszyna" [R.2000 – 2002]
 • 9 000 EUR na utworzenie Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Cieszynie [R.2000]
 • 76 000 EUR na zarządzanie projektami w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów [R.1999-2002]

Phare CBC Polska-Czechy 1999: Wspólny Fundusz Małych Projektów (projekty własne):
 • "Modelowe studium przekraczania granic w 2005 r. Border Crossing" – grant UE 3 500 EUR
 • "Infobusiness – gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji gospodarczej w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko" – grant UE 4 000 EUR
 • "INTERTURISM – Wspólna strategia rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Śląsko-Morawskim (z możliwością późniejszego rozszerzenia o Beskid Kisucki i Beskid Żywiecki)" – grant UE 4 000 EUR
 • Materiał promocyjny Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko – grant UE 2 500 EUR

W skład Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzą:

po stronie polskiej: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hazlach, Istebna, Jastrzebie-Zdrój, Jaworze, Skoczow, Strumien Ustroń, Wisła, Zebrzydowice Jasienica i Powiat Cieszyński
po stronie czeskiej: Związek Gmin Powiatu Karvina reprezentowany przez gminy - Karvina, Havirov, Cesky Tesin, Petrvald, Petrovice u Karvine, Doubrava, Detmarovice, Bohumin, Rychvald, Stonava, Horni Sucha, Dolni Lutyne, Orlova, Terlicko, Albrechtice; Regionalna Rada Trinec - Trinec, Komorni Lhotka, Stritez, Bystrice nad Olsi, Jablunkov, Hnojnik, Vendryne, Velopoli, Milikov, Reka, Kosariska, Smilovice, Horni Tosanovice, Tranovice; Związek Gmin Jablunkovska - Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Pisek, Bukovec, Nydeka, Hrcava, Navasi, Bocanovice, Hradek, Horni Lomna, Dolni Lomna, Vendryne.

Adresy biur Euroregionu Śląsk Cieszyński:
Sekretarz Rady Euroregionu Pan Bogdan Kasperek,
Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej
Dom Narodowy
Rynek 12
43-400 Cieszyn
tel./fax: (+48) 33 852 06 08
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy regionalnej “Olza”
Sekretariat strony polskiej Euroregionu Śląsk Cieszyński
Rynek 18
43-400 Cieszyn
tel.: (+48) 33 857 87 20
fax: (+48) 33 857 87 21
e-mail: biuro@olza.pl
http://www.olza.pl

Euroregion Silesia

20 września 1998 roku w Opavie i 5 października 1998 roku w Raciborzu została podpisana umowa o utworzeniu polsko-czeskiego Euroregionu "Silesia".

Euroregion powstał w wyniku inicjatywy gmin Rzeczpospolitej Polskiej, członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (19 gmin) oraz powiatów i miast Republiki Czeskiej, członków Stowarzyszenia Gmin Opavske Slezsko. Siedzibą Euroregionu po stronie polskiej jest Racibórz, a po stronie czeskiej Opava.

Organami Euroregionu są:
 • Rada Euroregionu
 • Prezydium Euroregionu
 • Komisja Rewizyjna
 • grupy robocze
oraz Sekretariat, do zadań którego należy obsługa kancelaryjno-biurowa organów Euroregionu.

Celem współpracy w Euroregionie Silesia jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz dążenie do zbliżenia ludności zamieszkującej jego teren.

W skład Euroregionu Silesia wchodzą po stronie polskiej:

Racibórz, Wodzisław Śląski, Kietrz, Głubczyce, Baborów, Pszów, Kuźnia Raciborska, Branice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Gorzyce, Marklowice, Mszana, Lubomia, Lyski, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik

Adresy biur Euroregionu Silesia:
Przewodniczący: Pan Andrzej Markowiak
Urząd Miejski
ul.Batorego 6
47-400 Racibórz
tel.: (+48) 32 415 64 94

Euroregion Pradziad

2 lipca 1997 roku została podpisana umowa ramowa o utworzeniu polsko-czeskiego Euroregionu "Pradziad".
Euroregion został utworzony w wyniku inicjatywy samorządów polskich i czeskich, które od 1990 roku na obszarze granicznym, obejmującym powiaty Bruntal i Jesenik po stronie czeskiej oraz południową część województwa opolskiego (13 gmin) po stronie polskiej rozwijały ożywione dwustronne kontakty transgraniczne.

Umowę ramową podpisali:
 • ze strony polskiej: Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej
 • ze strony czeskiej: Stowarzyszenie Miast i Gmin Powiatu Bruntal, Jesenik i Sumperk.

Obecnie Euroregion ze strony polskiej tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (17 gmin; powierzchnia 2 066 km2, ludność 392 000), a ze strony czeskiej: Związek Gmin Bruntalskich, Związek Miast i Gmin Jesenickich, Związek Gmin Osoblażskich, Związek Gmin Rymarzowskich, Związek Gmin Vrbenskich, Związek Gmin Harty Śląskiej oraz miasto Krnov (w sumie 68 gmin; powierzchnia 1 600 km kw., ludność 128 000)
Siedzibą polskiej części Euroregionu jest Prudnik, a czeskiej Vrbno pod Pradedem.

Główne cele Euroregionu Pradziad to:
 • inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych;
 • ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym;
 • korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu (rozwój infrastruktury technicznej terenów przygranicznych);
 • rozwój gospodarczy terenów przygranicznych;
 • współpraca w dziedzinie turystyki;
 • wymiana kulturalna i sportowa oraz troska o dziedzictwo kulturowe;
 • współpraca przy likwidowaniu pożarów i katastrof;
 • współdziałanie w zakresie pomocy społecznej i humanitarnej;
 • rozwój kontaktów ludności zamieszkującej w Euroregionie;
 • promocja Euroregionu i gmin członkowskich.

Organami Euroregionu są:
1. Organy wspólne dla obu części narodowych:
 • Parlament Euroregionu (30 osobowy - po 15 kandydatów każdej ze stron);
 • Prezydium Euroregionu (6 osobowe, wybierane z przedstawicieli Parlamentu - są to dwaj przewodniczący i czterech wiceprzewodniczących);
2. Organy części narodowych polskiej i czeskiej:
 • Walne Zgromadzenie
 • Rada (5 osobowa - jej przedstawiciele są równocześnie członkami Parlamentu)
 • Sekretariat
 • grupy robocze

Euroregion Pradziad możliwość wsparcia poprzez Fundusz Małych Projektów otrzymał w końcu 1999 r. Do dyspozycji, w ramach Programu Phare CBC edycji 1996 i 1999 postawiono stosunkowo niewielką kwotę 136 250 EUR. Fundusze te zostały wykorzystane w 100%. Beneficjentami środków pomocowych były samorządy gminne, szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, kluby sportowe, ochotnicza straż pożarna, organizacje charytatywne, stowarzyszenia jak i sam Euroregion. Do najważniejszych imprez w Euroregionie dofinansowanych w ostatnich latach ze środków Unii Europejskiej można zaliczyć: kolejne edycje Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – Czeskiego, Targi "INTER-REGION" w Prudniku, powstanie ścieżek rowerowych w gminach Lubrza i Biała, plenerową imprezę dla niepełnosprawnych w Nysie, spotkania partnerskich szkół i sołectw.

W połowie września 2002 r. zakończył się w Euroregionie nabór projektów w ramach FMP Phare 2000, a miesiąc wcześniej odbyło się w Jarnołtówku szkolenie dla beneficjentów.

W skład Euroregionu Pradziad wchodzą następujące gminy:

Biała, Głogówek, Głuchołazy, Korfantów, Krapkowice, Lubrza, Łambinowice, Nysa, Olszanka, Opole, Paczków, Pakosławice, Prószków, Prudnik, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice.

Adresy biur Euroregionu Pradziad:
Przewodniczący Euroregionu: Romuald Kamuda
Przewodniczący Rady Powiatu Nyskiego
ul. Kolejowa 15
48-330 Nysa
tel.: (+48) 77 435 50 30, 436 20 21 w.262
fax: (+48) 77 433 27 05

Euroregion Pradziad
48 200 Prudnik, Ratusz
tel./fax: (+48) 77 436 79 77
fax: (+48) 77 436 39 10
e-mail: biuro@europradziad.pl
http://www.europradziad.pl

Euroregion Glacensis

5 grudnia 1996 roku w Hradec Kralove odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o Utworzeniu Polsko-Czeskiego Euroregionu Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej - Euroregionu "Glacensis". Siedzibą Euroregionu po stronie polskiej jest miasto Kłodzko, po stronie czeskiej - Rychnov n/Knieżnou.

Powstanie Euroregionu Glacensis było uwieńczeniem powstałej w 1994 roku idei utworzenia Euroregionu w regionie Kotliny Kłodzkiej. Gminy tego regionu już od wielu lat bardzo aktywnie współpracowały z gminami czeskimi. Współpraca transgraniczna prowadzona była w szerokim zakresie, najowocniej w dziedzinie kultury.

Filarem Euroregionu są: po stronie polskiej - Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Prezesem którego jest Grzegorz Jung, Burmistrz Miasta Polanicy Zdroju oraz Przewodniczący polskiej części Euroregionu Glacensis, po stronie czeskiej - Stowarzyszenie ds. Współpracy Pogranicza Moraw, Czech i Ziemi Kłodzkiej, Przewodniczącym którego jest Frantiszek Bartosz, zastępca Burmistrza Miasta Rychnov nad Knieżnou oraz Przewodniczący czeskiej części Euroregionu.

Główne cele Euroregionu Glacensis to:
 • inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych,
 • ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym,
 • korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu,
 • stworzenie bazy informacyjnej (gospodarczej i turystycznej) o regionie,
 • wymiana grup dzieci i młodzieży,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych.

20 stycznia 1997 roku w Rychnovie nad Knieżnou odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Euroregionu Glacensis na którym przyjęto oraz podpisano:
 • Statut Euroregionu,
 • Regulamin posiedzeń Rady Euroregionu,
 • Regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Euroregionu
oraz powołano trzy grupy robocze:
 • ds. opracowania historii Euroregionu
 • ds. komunikacji i bazy informacyjnej
 • ds. ekonomiczno-gospodarczych

Przewodniczącym Euroregionu został przedstawiciel polskiej części Euroregionu. Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Euroregionu będzie pełnił on obowiązki Przewodniczącego przez rok, następnie na Przewodniczącego Euroregionu zostanie wybrany przedstawiciel czeskiej części Euroregionu.

Euroregion Glacensis obejmuje po stronie polskiej 20 gmin Województwa Dolnośląskiego:

Kłodzko - miasto i Kłodzko gmina, Nowa Ruda - miasto i Nowa Ruda gmina, Radków - miasto i gmina, Kudowa Zdrój - miasto, Polanica Zdrój - miasto, Duszniki Zdrój - miasto, Lądek Zdrój - miasto i gmina, Złoty Stok - miasto i gmina, Stoszowice - gmina, Szczytna - miasto i gmina, Lewin Kłodzki - gmina, Bardo - miasto i gmina, Stronie Śląskie - miasto i gmina, Międzylesie - miasto i gmina, Bystrzyca Kłodzka - miasto i gmina, Ciepłowody – gmina, Kamieniec Ząbkowicki – gmina, Ząbkowice Śląskie – miasto i gmina, a po stronie czeskiej sześć powiatów przygranicznych: Nachod, Rychnov nad Knieżnou, Usti nad Orlici, Trutnov, Szumperk i Hradec Kralowe.

Adresy biur Euroregionu Glacensis:
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej
Przewodniczący: Grzegorz Jung
Urząd Miejski
Pl. B. Chrobrego
157 - 300 Kłodzko
Tel./fax: (+48) 74 867 71 30

Euroregion Dobrava

25 stycznia 2001 roku w powiecie wałbrzyskim została podpisana umowa o utworzeniu Euroregionu "Dobrava". Siedziba Euroregionu po stronie polskiej mieściła się się w Wałbrzychu, natomiast po stronie czeskiej - w Policach nad Metuji.

Euroregion Dobrava został założony po stronie polskiej przez powiat wałbrzyski, gminę Mieroszów i Głuszyce oraz Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PRO-EURO w Wałbrzychu, natomiast ze strony czeskiej założycielami są miasta Police nad Metuji i Meziměsti.

W lipcu 2002 r. do Euroregionu Dobrava wstąpiło trzech nowych członków ze strony polskiej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Starostwo Powiatowe w Świdnicy oraz Gmina Walim.

Główne cele Euroregionu to:
 • podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających na terenie Euroregionu poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych, organizowanie szkoleń zawodowych zmierzających do zmniejszenia poziomu bezrobocia;
 • wspieranie wymiany kulturalnej i innych działań zmierzających do integracji polskiej i czeskiej społeczności;
 • wspieranie działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • poprawa infrastruktury przejść granicznych w Euroregionie;
 • rozwój współpracy gospodarczej;
 • budowa systemu informacyjnego w Euroregionie;
 • skoordynowanie planowania przestrzennego po obu stronach granicy;
 • współpraca w zakresie zapobiegania oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Organami Euroregionu są:
 • Rada
 • Prezydium
 • Sekretariaty
 • grupy robocze.

Rada ma charakter doradczy i opiniotwórczy. W jej skład wchodzi po czterech przedstawicieli każdej ze stron. Prezydium składa się z 10 członków - po 5 członków ze strony polskiej i czeskiej. Sekretariaty są prowadzone zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie. Grupy robocze są powoływane przez Prezydium.

W ramach Euroregionu funkcjonuje grupa robocza ds. rozwiązywania bezrobocia oraz zespół ds. zagospodarowania przestrzennego.

Trwają prace zakończeniowe nad materiałami promocyjnymi Euroregionu, tj. folder i strona www oraz pomoc gminom (konsultacje) w przygotowywaniu projektów CBC.

Środki finansowe na działalność Euroregionu mogą pochodzić z następujących źródeł:
 • wpłat strony umowy,
 • dotacji,
 • dochodów własnych,
 • spadków i darowizn,
 • innych źródeł.

Euroregion Dobrava nie został ujęty w puli małych grantów CBC 2000. Planowane jest organizowanie naboru wniosków zgodnie z nowymi wytycznymi z puli CBC 2001 i 2002.

Uchwałą Nr X/2/04 z 17 lutego 2004 r. Powiat Wałbrzyski odstąpił od udziału w inicjatywie Euroregion Dobrava.
§ 2 Uchwały - Traci moc uchwała Rady Powiatu Wałbrzyskiego XXIV/52/2000 z 29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Euroregionu.

Uchwałą Nr XVIII/115/2004 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z 24 lutego 2004 r., Powiat Dzierżoniowski wystapił z Euroregionu Dobrava.Euroregion Puszcza Białowieska

Umowa o utworzeniu na pograniczu Polski i Białorusi międzynarodowego zrzeszenia społeczności lokalnej pod nazwą Euroregion "Puszcza Białowieska" została zawarta 25 maja 2002 roku w Hajnówce. Obejmuje on swoim zasięgiem obszary unikalnego w skali światowej kompleksu lasów pierwotnych Puszczy Białowieskiej. Celem współpracy w ramach tego Euroregionu jest działanie na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego, zbliżania jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy oraz stworzenie warunków dla lepszej koordynacji wspólnych działań władz i uspołecznienia w dziedzinie samorządów. Wyrażać się to ma poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie:
 • ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych w ramach Euroregionu,
 • transgranicznej ekologicznej i kulturalnej turystyki na terytorium Euroregionu,
 • społeczno-gospodarczej, kulturalnej i naukowo-oświatowej współpracy na przygranicznych terytoriach stron,
 • zbliżenia narodów obu państw przy zachowaniu korzystnego środowiska dla życia przyszłych pokoleń,
 • zachowania w Europie unikalnego kompleksu przyrodniczego Puszczy Białowieskiej.

Organami Euroregionu są:
 • Rada – najwyższy organ Euroregionu; składa się z dziesięciu członków – po pięciu przedstawicieli każdej ze stron. Na czele Rady stoi Przewodniczący, który kieruje jej pracami.
 • Sekretariat – organ wykonawczy Euroregionu z siedzibą w Hajnówce; w jego skład wchodzą: Sekretarz wybierany przez stronę polską i jego zastępca wybierany przez stronę białoruską.

Każda ze stron może prowadzić Biuro Krajowe Sekretariatu. Biura nie są wzajemnie podporządkowane i spełniają funkcje koordynacyjne i administracyjne dla każdej ze stron. Biuro Krajowe Sekretariatu po stronie polskiej funkcjonuje przy Sekretariacie Euroregionu.

I posiedzenie Rady Euroregionu odbyło się 8 września 2002 roku. Podczas posiedzenia ustalono kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 2003. Postanowiono także opracować program wspólnych działań naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska na obszarze Euroregionu Puszcza Białowieska, a dotyczących gospodarki odpadami, gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej. Przedstawiciele stron Euroregionu założyli, iż ww. opracowania powinny być wykonane przez wspólne specjalistyczne zespoły eksperckie z ośrodków naukowo-technicznych powiązanych z regionem. Ze strony polskiej może to być Politechnika Białostocka, a ze strony białoruskiej Politechnika w Brześciu i Uniwersytet w Mińsku.

Postanowiono wystąpić do właściwych organów RP i Republiki Białoruś z wnioskiem o uruchomienie zapewniającego warunki ochrony przyrody turystycznego przejścia granicznego na terenie Puszczy Białowieskiej Grudki-Piererow.

Do Euroregionu Puszcza Białowieska przyjęto Gminę Wiejską Bielsk Podlaski.

Euroregion Puszcza Białowieska w 2002 r. nie realizował Funduszu Małych Projektów Phare CBC. W ramach Euroregionu złożony został natomiast i uzyskał pozytywną opinię projekt do Funduszu Tacis – "Wzmocnienie współpracy transgranicznej w oparciu o zasady partycypacji społecznej dla zrównoważonego rozwoju Puszczy Białowieskiej".

W skład Euroregionu Puszcza Białowieska wchodzą:
ze strony polskiej: Powiat Hajnowski (Gmina Miejska Hajnówka, Gmina i Miasto Kleszczele, Gmina Białowieża, gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Wiejska Hajnówka, Gmina Narew, Gmina Narewka), Gmina Wiejska Bielsk Podlaski;
ze strony białoruskiej: Rejon Kamieniecki, Rejon Prużański, Rejon Świsłoczski.

Adres biura Euroregionu Puszcza Białowieska:
ul. Parkowa 3
Hajnówka
tel./fax: (+48) 85 682 51 41

Materiał przygotowany przez Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA.Więcej informacji:

 Komitet Regionów
 Euroregionalny Medyczny Ośrodek ds. Badań i Edukacji - artykuł, serwis Onet.pl
 Serwis Samorządowy PAP
 Regiony w Polsce, serwis MRR

              
Data utworzenia: 04/27/2004
Data ostatniej aktualizacji: 04/24/2009
 
 
 
 
 
 
przejdź do treśći strony          

Dodaj do ulubionych  |  Ochrona prywatności
 
 
  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa
Strona przygotowana do rozdzielczości 1024x768